คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้

KV-5000/3000 ซีรี่ส์

ยูนิต CPU

ยูนิต CPU

KV-5500

ยูนิต CPU พร้อมพอร์ต EtherNet/IP™ ในตัว

KV-5000

ยูนิต CPU พร้อมพอร์ต EtherNet/FL-net ในตัว

KV-3000

ยูนิต CPU พร้อมพอร์ตอนุกรมในตัว

KV-1000

KV-700

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

NE-Q05(P)

EtherNet/IP™ -สวิตช์ Ethernet ที่ใช้ร่วมกันได้

KV-M1G

การ์ดหน่วยความจำ SD

สำหรับผู้เยี่ยมชมที่ดูหน้านี้

  • บริการลูกค้า PLC/HMI

  รายการที่ดาวน์โหลดมากที่สุด

   • Trade Shows and Exhibitions
   • eNews Subscribe

   ยูนิตการควบคุม (PLC)