1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. รุ่นที่ได้รับการรับรอง

รุ่นที่ได้รับการรับรอง

ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2016

โปรดป้อนชื่อ/หมายเลขรุ่น ชื่อซีรี่ส์ หรือคำค้นหาที่ต้องการ

  • * ข้อควรพิจารณา: ฟังก์ชันการค้นหานี้ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

เซนเซอร์ (Sensor)

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัว

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LR-TB2000 ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2
LR-TB2000C ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2
LR-TB2000CL ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1
LR-TB5000 ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2
LR-TB5000C ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2
LR-TB5000CL ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1
MU-N11 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก
MU-N12 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LR-ZB100C3P ชนิด Reflective สี่เหลี่ยม, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม.
LR-ZB100CN Reflective สี่เหลี่ยม ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม.
LR-ZB100CP Reflective สี่เหลี่ยม ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม.
LR-ZB100N ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, 100 มม.
LR-ZB100P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, 100 มม.
LR-ZB250AN ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, 250 mm
LR-ZB250AP ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, 250 mm
LR-ZB250C3P ชนิด Reflective สี่เหลี่ยม, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม.
LR-ZB250CN Reflective สี่เหลี่ยม ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม.
LR-ZB250CP Reflective สี่เหลี่ยม ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม.
LR-ZB250N ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, 250 มม.
LR-ZB250P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, 250 มม.
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LR-W500 ชนิดสายเคเบิล
LR-W500C คอนเนคเตอร์ M12 ชนิด
LR-W70 ชนิดลำแสงขนาดเล็ก/ลำแสงคู่, ชนิดสายเคเบิล 2 ม.
LR-W70C ชนิดลำแสงขนาดเล็ก/ลำแสงคู่, คอนเนคเตอร์ M12 ชนิด 4 ขา
LR-WF10 ชนิดไฟเบอร์, ชนิดสายเคเบิล 2 ม.
LR-WF10C ชนิดไฟเบอร์, คอนเนคเตอร์ M12 ชนิด 4 ขา
MU-N11 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก
MU-N12 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
PR-F51C3PD ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ, 0.6 ม.
PR-F51C3PL ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ, 0.6 ม.
PR-F51CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ, 0.6 ม.
PR-F51CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ, 0.6 ม.
PR-F51N1 ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ 0.6 ม.
PR-F51N3 ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ 0.6 ม.
PR-F51P3 ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ 0.6 ม.
PR-FB15C3PL ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 15 มม.
PR-FB15CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 15 มม.
PR-FB15CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 15 มม.
PR-FB15N1 ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 15 มม.
PR-FB15N3 ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 15 มม.
PR-FB15P3 ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 15 มม.
PR-FB30C3PL ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 30 มม.
PR-FB30CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 30 มม.
PR-FB30CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 30 มม.
PR-FB30N1 ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 30 มม.
PR-FB30N3 ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 30 มม.
PR-FB30P3 ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 30 มม.
PR-M51C3PD ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง, 1.2 ม.
PR-M51C3PL ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง, 1.2 ม.
PR-M51CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง, 1.2 ม.
PR-M51CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง, 1.2 ม.
PR-M51N1 ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง 1.2 ม.
PR-M51N3 ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง 1.2 ม.
PR-M51P3 ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง 1.2 ม.
PR-MB15C3PL ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง, 15 มม.
PR-MB15CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง, 15 มม.
PR-MB15CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง, 15 มม.
PR-MB15N1 ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 15 มม.
PR-MB15N3 ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 15 มม.
PR-MB15P3 ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 15 มม.
PR-MB30CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง, 30 มม.
PR-MB30CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง, 30 มม.
PR-MB30N1 ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 30 มม.
PR-MB30N3 ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 30 มม.
PR-MB30P3 ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 30 มม.
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
PZ-G101B ชนิดสาย Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G101CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G101CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G101CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-G101EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN
PZ-G101EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP
PZ-G101N ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G101P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-G102B ชนิดสาย Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G102CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G102CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G102CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-G102EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN
PZ-G102EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP
PZ-G102N ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G102P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-G41B ชนิดสาย Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G41CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G41CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G41CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-G41EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN
PZ-G41EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP
PZ-G41N ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G41P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-G42B ชนิดสาย Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G42CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G42CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G42CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-G42EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN
PZ-G42EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP
PZ-G42N ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G42P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-G51B ชนิดสายส่งสกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G51CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่งสกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G51CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G51CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-G51EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่ง ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN
PZ-G51EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่ง ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP
PZ-G51N ชนิดสายส่งชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G51P ชนิดสายตัวส่งชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-G51T ตัวส่ง PZ-G51
PZ-G52B ชนิดสายส่งสกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G52CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่งสกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G52CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G52CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-G52EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่ง ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN
PZ-G52EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่ง ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP
PZ-G52N ชนิดสายส่งชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G52P ชนิดสายตัวส่งชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-G61B ชนิดสาย Regression-reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G61CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G61CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G61CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-G61EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN
PZ-G61EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP
PZ-G61N ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G61P ชนิดสาย Regression-Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-G62B ชนิดสาย Regression-reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G62CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G62CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G62CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-G62EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN
PZ-G62EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP
PZ-G62N ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-G62P ชนิดสาย Regression-Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
PZ-M11 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-M12 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-M12P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-M13 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-M13P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-M15 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-M31 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-M32 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-M32P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-M33 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-M33P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-M35 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-M35P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-M51 ชนิดสายส่งชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-M52 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-M52P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-M53 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-M53P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-M61 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-M62 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-M62P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-M63 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-M63P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-M65 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-M71 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-M72 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-M72P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-M73 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-M73P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-M75 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-V11 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-V12 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-V12P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-V13 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-V13P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-V15 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-V31 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-V32 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-V32P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-V33 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-V33P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-V35 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-V35P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-V71 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-V72 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-V72P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-V73 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-V73P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-V75 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
PZ2-41 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ2-41D ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ2-41P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ2-42 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ2-42D ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ2-42P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ2-51 ชนิดสายส่งชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ2-51P ชนิดสายตัวส่งชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ2-61 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ2-61P ชนิดสาย Regression-Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ2-62 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ2-62P ชนิดสาย Regression-Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
PZ-101 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-101P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
PZ-101P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-41 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-41L ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-41P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-42 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-42L ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-42LP ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-42P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-51 ชนิดสายส่งชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-51L ชนิดสายส่งชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-51LP ชนิดสายตัวส่งชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-51P ชนิดสายตัวส่งชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-61 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-61L ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN
PZ-61LP ชนิดสาย Regression-Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
PZ-61P ชนิดสาย Regression-Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
PS-N10 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Zero-line Child
PS-N11CN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, NPN
PS-N11N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN
PS-N12CN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, NPN
PS-N12N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN
PS-05 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก
PS-201 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล
PS-201C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล
PS-202 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, Slit ในตัว
PS-205 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล
PS-206 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, พื้นที่มุมมองแคบ
PS-45 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล
PS-46 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง
PS-47 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก
PS-47C หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก
PS-48 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก
PS-49 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล
PS-49C หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล
PS-52 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง
PS-52C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง
PS-55 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง
PS-55C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง
PS-56 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง
PS-58 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
PX-10 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสาย, NPN
PX-10C แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, NPN
PX-10CP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, PNP
PX-10P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสาย, PNP
PX-H61 หัวเซนเซอร์ตัวรับ
PX-H61G หัวเซนเซอร์ตัวรับ
PX-H71 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง
PX-H71G หัวเซนเซอร์ตัวส่ง
PX-H71TZ หัวเซนเซอร์ตัวส่ง
PX-H72 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง
PX-H72G หัวเซนเซอร์ตัวส่ง
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
PS-T0 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Zero-line Child
PS-T1 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN
PS-T1P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP
PS-T2 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN
PS-T2P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP
PS-05 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก
PS-201 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล
PS-201C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล
PS-202 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, Slit ในตัว
PS-205 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล
PS-206 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, พื้นที่มุมมองแคบ
PS-45 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล
PS-46 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง
PS-47 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก
PS-47C หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก
PS-48 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก
PS-49 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล
PS-49C หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล
PS-52 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง
PS-52C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง
PS-55 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง
PS-55C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง
PS-56 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง
PS-58 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
PS-25 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิด DC, NPN
PS2-61 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิด DC, NPN
PS2-61P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิด DC, PNP
PS-X28 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิด DC, NPN
PS-05 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก
PS-201 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล
PS-201C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล
PS-202 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, Slit ในตัว
PS-205 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล
PS-206 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, พื้นที่มุมมองแคบ
PS-45 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล
PS-46 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง
PS-47 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก
PS-47C หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก
PS-48 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก
PS-49 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล
PS-49C หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล
PS-52 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง
PS-52C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง
PS-55 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง
PS-55C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง
PS-56 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง
PS-58 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP

เซนเซอร์ตรวจจับสีแบบ RGB

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CZ-V21A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN
CZ-V21AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP
CZ-V22A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN
CZ-V22AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP
CZ-H32 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ปรับลำแสงได้
CZ-H35S หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ที่มีการกำจัดแสงสะท้อน
CZ-H37S หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ที่มีการกำจัดแสงสะท้อน, ลำแสงขนาดเล็ก
CZ-H52 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับสารฟอสฟอรัส
CZ-H72 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจสอบความมันเงา
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CZ-K1 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN
CZ-K1P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP
CZ-V1 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP

ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์

ไฟเบอร์ยูนิต

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP

แอมพลิฟายเออร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FS-N10 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิต Zero-line Child
FS-N11CN ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, NPN
FS-N11CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, PNP
FS-N11MN ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN
FS-N11N ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN
FS-N11P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP
FS-N12CN ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, NPN
FS-N12CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, PNP
FS-N12N ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN
FS-N12P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP
FS-N13CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, PNP
FS-N13N ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN
FS-N13P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP
FS-N14CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, PNP
FS-N14N ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN
FS-N14P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP
FS-N15CN ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, NPN
FS-N15CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, PNP
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FS-V31 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN
FS-V31C ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, NPN
FS-V31CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, PNP
FS-V31P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP
FS-V32 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN
FS-V32C ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, NPN
FS-V32CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, PNP
FS-V32P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP
FS-V33 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN
FS-V33C ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, NPN
FS-V33CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, PNP
FS-V33P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP
FS-V34 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN
FS-V34C ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, NPN
FS-V34CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, PNP
FS-V34P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FS-V20R ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิต Zero-line Child, NPN
FS-V21 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN
FS-V21G ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN
FS-V21R ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN
FS-V21RM ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN
FS-V21RP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP
FS-V21X ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN
FS-V22 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN
FS-V22G ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN
FS-V22R ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN
FS-V22RP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP
FS-V22X ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN
FS-RS1 ยูนิตปิดท้ายการสื่อสาร
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FS-V10 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิต Zero-line Child
FS-V11 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN
FS-V11P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP
FS-V12 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN
FS-V12P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FS-M0 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Zero-line Child
FS-M1 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN
FS-M1H ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN
FS-M2 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN
FS-T0 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิต Zero-line Child
FS-T1 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN
FS-T1G ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN
FS-T2 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN
FS-V1 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN
FS-V1P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FS2-60 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, NPN
FS2-60G ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, NPN
FS2-60P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, PNP
FS2-62 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, NPN
FS2-62P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, PNP
FS2-65 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, NPN
FS2-65P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, PNP
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP

เลเซอร์เซนเซอร์

เลเซอร์เซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัว

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LR-TB2000 ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2
LR-TB2000C ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2
LR-TB2000CL ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1
LR-TB5000 ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2
LR-TB5000C ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2
LR-TB5000CL ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1
MU-N11 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก
MU-N12 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LR-ZB100C3P ชนิด Reflective สี่เหลี่ยม, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม.
LR-ZB100CN Reflective สี่เหลี่ยม ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม.
LR-ZB100CP Reflective สี่เหลี่ยม ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม.
LR-ZB100N ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, 100 มม.
LR-ZB100P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, 100 มม.
LR-ZB250AN ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, 250 mm
LR-ZB250AP ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, 250 mm
LR-ZB250C3P ชนิด Reflective สี่เหลี่ยม, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม.
LR-ZB250CN Reflective สี่เหลี่ยม ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม.
LR-ZB250CP Reflective สี่เหลี่ยม ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม.
LR-ZB250N ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, 250 มม.
LR-ZB250P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, 250 มม.
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP

เลเซอร์เซนเซอร์ชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LV-N10 แอมพลิฟายเออร์, Zero line, ยูนิตขยาย
LV-N11CN แอมพลิฟายเออร์, คอนเนคเตอร์ M8, ยูนิตหลัก, NPN
LV-N11MN แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตหลัก, NPN
LV-N11N แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตหลัก, NPN
LV-N12CN แอมพลิฟายเออร์, คอนเนคเตอร์ M8, ยูนิตขยาย, NPN
LV-N12N แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตขยาย, NPN
LV-NH100 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบพื้นที่ี่, ชนิด 2 หัว (Thrubeam) แบบพื้นที่, ประสิทธิภาพสูง
LV-NH110 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบพื้นที่ี่, ชนิด 2 หัว (Thrubeam) แบบพื้นที่, กำลังแรงสูง
LV-NH300 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบพื้นที่ี่, ชนิด 2 หัว (Thrubeam) แบบพื้นที่, ประสิทธิภาพสูง
LV-NH32 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ปรับขนาดลำแสงได้
LV-NH35 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, โคแอกเซียล (Coaxial) ลำแสงตรง
LV-NH37 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ลำแสงขนาดเล็กพิเศษ
LV-NH42 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective ตรวจจับแบบพื้นที่ี่, ตรวจจับแบบพื้นที่จากระยะไกล
LV-NH62 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อนแบบตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ลำแสงขนาดเล็ก
LV-S31 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ชนิด Definite Reflective ปรับระยะได้
LV-S41 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ขนาดเล็ก
LV-S41L ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ขนาดเล็กตรวจจับด้านข้าง
LV-S61 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), ลำแสงขนาดเล็ก
LV-S62 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), พื้นที่แสงขนาน
LV-S63 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), การตรวจจับชิ้นงานโปร่งใสจากระยะไกล
LV-S63(5M) LV-S63 สั่งทำพิเศษ
LV-S71 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ขนาดเล็กมาตรฐาน
LV-S72 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ขนาดเล็ก (พร้อม Slit)
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LV-11A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN
LV-11SA แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN
LV-11SAP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP
LV-11SB แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN
LV-11SBP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP
LV-12SA แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN
LV-12SAP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP
LV-12SB แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN
LV-12SBP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP
LV-S31 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ชนิด Definite Reflective ปรับระยะได้
LV-S41 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ขนาดเล็ก
LV-S41L ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ขนาดเล็กตรวจจับด้านข้าง
LV-S61 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), ลำแสงขนาดเล็ก
LV-S62 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), พื้นที่แสงขนาน
LV-S63 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), การตรวจจับชิ้นงานโปร่งใสจากระยะไกล
LV-S63(5M) LV-S63 สั่งทำพิเศษ
LV-S71 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ขนาดเล็กมาตรฐาน
LV-S72 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ขนาดเล็ก (พร้อม Slit)
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LV-11A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN
LV-20A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Zero-line Child
LV-21A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN
LV-21AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP
LV-22A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN
LV-22AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP
LV-51M แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN
LV-51MP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP
LV-52 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN
LV-52P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP
LV-H100 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กว้าง 10 มม.
LV-H110 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กำลังแรงสูง, กว้าง 10 มม.
LV-H300 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กว้าง 30 มม.
LV-H32 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดเฉพาะจุด, ปรับลำแสงได้
LV-H35 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดเฉพาะจุด, โครงสร้างโคแอกเชียล
LV-H35F หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดเฉพาะจุด, IP67
LV-H37 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดเฉพาะจุด, เฉพาะจุดละเอียดประมาณ f50 มม.
LV-H41 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, ระยะไกล
LV-H42 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, ระยะไกล
LV-H47 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, พื้นที่จำกัด
LV-H51 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, 3-eye
LV-H52 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, 3-eye
LV-H62 หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดเฉพาะจุด, มาตรฐาน
LV-H62F หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดเฉพาะจุด, IP67
LV-H64 หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดตรวจจับพื้นที่, ตรวจจับแบบพื้นที่จากระยะไกล
LV-H65 หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดตรวจจับพื้นที่, พื้นที่กว้าง
LV-H67 หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดเฉพาะจุด, ระยะไกล, ถึง 50 ม.
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GV-21 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN
GV-21P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP
GV-22 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN
GV-22P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP
GV-H1000 หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกลพิเศษ
GV-H1000L หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกลพิเศษ
GV-H130 หัวเซนเซอร์ชนิดระยะปานกลาง
GV-H130L หัวเซนเซอร์ชนิดระยะปานกลาง
GV-H45 หัวเซนเซอร์ชนิดระยะใกล้
GV-H450 หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกล
GV-H450L หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกล
GV-H45L หัวเซนเซอร์ชนิดระยะใกล้
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IA-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต
IA-030 หัวเซนเซอร์
IA-065 หัวเซนเซอร์
IA-100 หัวเซนเซอร์
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IL-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN
IL-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN
IL-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม
IL-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม
IL-030 หัวเซนเซอร์
IL-065 หัวเซนเซอร์
IL-100 หัวเซนเซอร์
IL-300 หัวเซนเซอร์
IL-600 หัวเซนเซอร์
IL-S025 หัวเซนเซอร์
IL-S065 หัวเซนเซอร์
DL-CL1 ยูนิตการสื่อสาร CC-Link
DL-DN1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ DeviceNet™ ได้
DL-EP1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EterNet/IP™ ได้
DL-PD1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ PROFIBUS DP ได้
DL-PN1
DL-RB1A ยูนิตเอาต์พุต BCD
DL-RS1A ยูนิตการสื่อสาร RS-232C

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EV-108M ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M8
EV-108MC ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M8
EV-108MSO(2091) EV-108M สั่งทำพิเศษ
EV-112M ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M12
EV-112MC ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M12
EV-112MSO(2062) EV-112M สั่งทำพิเศษ
EV-112U ยูนิตหลัก, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, M12
EV-112UC ยูนิตหลัก, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, M12
EV-112USO(2065) EV-112U สั่งทำพิเศษ
EV-118M ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M18
EV-118MC ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M18
EV-118MSO(2063) EV-118M สั่งทำพิเศษ
EV-118U ยูนิตหลัก, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, M18
EV-118UC ยูนิตหลัก, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, M18
EV-118USO(2066) EV-118U สั่งทำพิเศษ
EV-130U ยูนิตหลัก, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, M30
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EZ-12M ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M12, NPN
EZ-18M ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M18, NPN
EZ-18T ยูนิตหลัก, ชนิดแบนเรียบ, NPN
EZ-30M ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M30, NPN
EZ-8M ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M8, NPN
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EV-112F ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M12
EV-112FSO(2073) EV-112F สั่งทำพิเศษ
EV-118F ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M18
EV-118FSO(2074) EV-118F สั่งทำพิเศษ
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EM-005 ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M5, NPN
EM-010 ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M10, NPN
EM-010A ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M10, NPN
EM-010B ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M10, NPN
EM-014 ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M14, NPN
EM-030 ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f3, NPN
EM-038 ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f3.8, NPN
EM-054 ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f5.4, NPN
EM-054A ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f5.4, NPN
EM-054B ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f5.4, NPN
EM-080 ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f8, NPN
EM-080A ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f8, NPN
EM-080B ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f8, NPN
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
ES-32DC แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิด DC, NPN
ES-M1 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN
ES-M1P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP
ES-M2 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN
ES-M2P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP
ES-X38 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิด DC, NPN
EH-108 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, M8
EH-110 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, M10
EH-110S หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, M10, ท่อสแตนเลสสตีล
EH-114 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, M14
EH-290 หัวเซนเซอร์, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, f90
EH-302 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, f2.8
EH-303A หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, f3.8
EH-305 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, f5.4
EH-305S หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, f5.4, ท่อสแตนเลสสตีล
EH-308 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, f8
EH-308S หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, f8, ท่อสแตนเลสสตีล
EH-402 หัวเซนเซอร์, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, f2.8
EH-416 หัวเซนเซอร์, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, f14.5
EH-422 หัวเซนเซอร์, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, f22
EH-430 หัวเซนเซอร์, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, f30
EH-440 หัวเซนเซอร์, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, f40
EH-605 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, แบบบาง
EH-614A หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, แบบบาง
EH-910 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, f10, Fluoroplastic
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EX-V01E (EX-V01) แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN
EX-V01P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP
EX-V02E (EX-V02) แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN
EX-V02P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP
EX-V05E (EX-V05) แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN
EX-V10E (EX-V10) แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN
EX-V10P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP
EX-V64E (EX-V64) แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN
EX-110V หัวเซนเซอร์
EX-305V หัวเซนเซอร์
EX-416V หัวเซนเซอร์
EX-422V หัวเซนเซอร์
EX-614V หัวเซนเซอร์
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EX-008 หัวเซนเซอร์
EX-016 หัวเซนเซอร์
EX-022 หัวเซนเซอร์
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EX-201 หัวเซนเซอร์
EX-202 หัวเซนเซอร์
EX-205 หัวเซนเซอร์
EX-210 หัวเซนเซอร์
EX-110 หัวเซนเซอร์
EX-305 หัวเซนเซอร์
EX-416 หัวเซนเซอร์
EX-422 หัวเซนเซอร์
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EG-520 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต
EG-530 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต
EG-547W แอมพลิฟายเออร์ยูนิต
SH-108 หัวเซนเซอร์
SH-110 หัวเซนเซอร์
SH-114 หัวเซนเซอร์
SH-290 หัวเซนเซอร์
SH-302 หัวเซนเซอร์
SH-303A หัวเซนเซอร์
SH-305 หัวเซนเซอร์
SH-308 หัวเซนเซอร์
SH-416 หัวเซนเซอร์
SH-422 หัวเซนเซอร์
SH-430 หัวเซนเซอร์
SH-440 หัวเซนเซอร์
SH-614A หัวเซนเซอร์
SH-809 หัวเซนเซอร์
SH-816 หัวเซนเซอร์
SH-822 หัวเซนเซอร์

โพสิชันนิ่งเซนเซอร์

เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งแบบสัมผัส

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GT2-100N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, แอมพลิฟายเออร์จอแสดงผลใหญ่
GT2-100P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, แอมพลิฟายเออร์จอแสดงผลใหญ่
GT2-71CN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, NPN
GT2-71CP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, PNP
GT2-71MCN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดเอาต์พุตแบบอะนาล็อก NPN
GT2-71MCP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดเอาต์พุตแบบอะนาล็อก PNP
GT2-71N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN
GT2-71P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP
GT2-72CN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, NPN
GT2-72CP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, PNP
GT2-72N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN
GT2-72P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP
GT2-75N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN
GT2-75P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP
GT2-76N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN
GT2-76P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP
GT2-A12 หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม
GT2-A12K หัวเซนเซอร์, ชนิดความเที่ยงตรงสูง, รุ่นกระบอกลม
GT2-A12KL หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง, ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นกระบอกลม
GT2-A12L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นกระบอกลม
GT2-A32 หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม
GT2-A50 หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม
GT2-H12 หัวเซนเซอร์
GT2-H12F หัวเซนเซอร์รุ่นขอบเหล็ก
GT2-H12K หัวเซนเซอร์, ชนิดความเที่ยงตรงสูง
GT2-H12KF หัวเซนเซอร์ชนิดความเที่ยงตรงสูง, รุ่นขอบเหล็ก
GT2-H12KL หัวเซนเซอร์, ความเที่ยงตรงสูง, ชนิดแรงการวัดต่ำ
GT2-H12KLF หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง, ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นขอบเหล็ก
GT2-H12L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ
GT2-H12LF หัวเซนเซอร์ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นขอบเหล็ก
GT2-H32 หัวเซนเซอร์
GT2-H32L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ
GT2-H50 หัวเซนเซอร์
GT2-P12 หัวเซนเซอร์สำหรับใช้งานทั่วไปชนิดปากกา
GT2-P12F ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ติดขอบเหล็กใช้งานทั่วไป
GT2-P12K หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูงชนิดปากกา
GT2-P12KF ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ติดขอบเหล็กความเที่ยงตรงสูง
GT2-P12KL ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง (ชนิดแรงการวัดต่ำ)
GT2-P12L ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ใช้งานทั่วไป (ชนิดแรงการวัดต่ำ)
GT2-PA12 ชนิดปากกา ชนิดกระบอกลม หัวเซนเซอร์ใช้งานทั่วไป
GT2-PA12K ชนิดปากกา ชนิดกระบอกลม หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง
DL-CL1 ยูนิตการสื่อสาร CC-Link
DL-DN1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ DeviceNet™ ได้
DL-EP1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EterNet/IP™ ได้
DL-PD1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ PROFIBUS DP ได้
DL-PN1
DL-RB1A ยูนิตเอาต์พุต BCD
DL-RS1A ยูนิตการสื่อสาร RS-232C
GT2-E3N บอร์ดขยายสำหรับ GT2-100N
GT2-E3P บอร์ดขยายสำหรับ GT2-100P
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GT-71A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN
GT-72A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN
GT-75A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN
GT-76A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN
GT-A10 หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม
GT-A22 หัวเซนเซอร์
GT-H10 หัวเซนเซอร์
GT-H10L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ
GT-H22 หัวเซนเซอร์
GT-H22L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ
DL-CL1 ยูนิตการสื่อสาร CC-Link
DL-DN1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ DeviceNet™ ได้
DL-EP1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EterNet/IP™ ได้
DL-PD1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ PROFIBUS DP ได้
DL-PN1
DL-RB1A ยูนิตเอาต์พุต BCD
DL-RS1A ยูนิตการสื่อสาร RS-232C

เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งชนิด Reflective

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GV-21 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN
GV-21P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP
GV-22 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN
GV-22P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP
GV-H1000 หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกลพิเศษ
GV-H1000L หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกลพิเศษ
GV-H130 หัวเซนเซอร์ชนิดระยะปานกลาง
GV-H130L หัวเซนเซอร์ชนิดระยะปานกลาง
GV-H45 หัวเซนเซอร์ชนิดระยะใกล้
GV-H450 หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกล
GV-H450L หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกล
GV-H45L หัวเซนเซอร์ชนิดระยะใกล้
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IA-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต
IA-030 หัวเซนเซอร์
IA-065 หัวเซนเซอร์
IA-100 หัวเซนเซอร์
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IL-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN
IL-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN
IL-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม
IL-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม
IL-030 หัวเซนเซอร์
IL-065 หัวเซนเซอร์
IL-100 หัวเซนเซอร์
IL-300 หัวเซนเซอร์
IL-600 หัวเซนเซอร์
IL-S025 หัวเซนเซอร์
IL-S065 หัวเซนเซอร์
DL-CL1 ยูนิตการสื่อสาร CC-Link
DL-DN1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ DeviceNet™ ได้
DL-EP1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EterNet/IP™ ได้
DL-PD1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ PROFIBUS DP ได้
DL-PN1
DL-RB1A ยูนิตเอาต์พุต BCD
DL-RS1A ยูนิตการสื่อสาร RS-232C

เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งชนิด 2 หัว

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IG-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN
IG-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN
IG-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม
IG-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม
IG-010 หัวเซนเซอร์
IG-028 หัวเซนเซอร์
DL-CL1 ยูนิตการสื่อสาร CC-Link
DL-DN1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ DeviceNet™ ได้
DL-EP1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EterNet/IP™ ได้
DL-PD1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ PROFIBUS DP ได้
DL-PN1
DL-RB1A ยูนิตเอาต์พุต BCD
DL-RS1A ยูนิตการสื่อสาร RS-232C
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IB-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN
IB-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN
IB-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม
IB-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม
IB-01 หัวเซนเซอร์
IB-05 หัวเซนเซอร์
IB-10 หัวเซนเซอร์
IB-30 หัวเซนเซอร์
DL-CL1 ยูนิตการสื่อสาร CC-Link
DL-DN1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ DeviceNet™ ได้
DL-EP1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EterNet/IP™ ได้
DL-PD1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ PROFIBUS DP ได้
DL-PN1
DL-RB1A ยูนิตเอาต์พุต BCD
DL-RS1A ยูนิตการสื่อสาร RS-232C
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
DL-CL1 ยูนิตการสื่อสาร CC-Link
DL-EP1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EterNet/IP™ ได้
DL-PD1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ PROFIBUS DP ได้
DL-PN1
DL-RB1A ยูนิตเอาต์พุต BCD
DL-RS1A ยูนิตการสื่อสาร RS-232C

อัลตราโซนิคเซนเซอร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FW-V20 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต
FW-V20P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP
FW-V25 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต
FW-V25P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP
FW-H02 หัวเซนเซอร์
FW-H07 หัวเซนเซอร์
FW-H10R หัวเซนเซอร์
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
UD-300 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต
UD-310 หัวเซนเซอร์
UD-320 หัวเซนเซอร์
UD-360 หัวเซนเซอร์

วิชันเซนเซอร์ (Vision Sensor)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IV-G10 สำหรับ IV-G, เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิตหลัก
IV-G15 สำหรับ IV-G, เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิตขยาย
IV-HG10 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ สำหรับ IV-HG, ยูนิตหลัก
IV-HG15 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ สำหรับ IV-HG, ยูนิตขยาย
IV-150M เซนเซอร์, ระยะใกล้, ชนิดขาวดำ, รุ่นปรับโฟกัสด้วยตนเอง
IV-150MA เซนเซอร์, ระยะใกล้, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-2000M เซนเซอร์, ระยะไกล, ชนิดขาวดำ, รุ่นปรับโฟกัสด้วยตนเอง
IV-2000MA เซนเซอร์, ระยะไกล, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-500C เซนเซอร์, ระยะมาตรฐาน, ชนิดสี, รุ่นปรับโฟกัสด้วยตนเอง
IV-500CA เซนเซอร์, ระยะมาตรฐาน, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-500M เซนเซอร์, ระยะมาตรฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นปรับโฟกัสด้วยตนเอง
IV-500MA เซนเซอร์, ระยะมาตรฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-G150MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพแคบ, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-G300CA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-G500CA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-G500MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-G600MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-H150MA ระยะใกล้, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-H2000MA ระยะไกล, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-H500CA ระยะมาตรฐาน, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-H500MA ระยะมาตรฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-HG150MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพแคบ, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-HG300CA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-HG500CA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-HG500MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-HG600MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-M30 มอนิเตอร์อัจฉริยะ

ยูนิตการสื่อสารกับเครือข่าย

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
NU-CL1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ CC-Link ได้
NU-DN1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ DeviceNet™ ได้
NU-EC1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EtherCAT ได้
NU-EP1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EtherNet/IP™ ได้
NU-EN8N ยูนิตอินพุต e-CON
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
DL-CL1 ยูนิตการสื่อสาร CC-Link
DL-DN1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ DeviceNet™ ได้
DL-EP1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EterNet/IP™ ได้
DL-PD1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ PROFIBUS DP ได้
DL-PN1
DL-RB1A ยูนิตเอาต์พุต BCD
DL-RS1A ยูนิตการสื่อสาร RS-232C

เซนเซอร์วัดค่า

เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ (1D)

การตรวจวัดด้วยความเที่ยงตรงสูง (เซนเซอร์วัดระยะชนิด Reflective)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LK-G5001 คอนโทรลเลอร์, คู่มือภาษาอังกฤษ
LK-G5001P คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP, คู่มือภาษาอังกฤษ
LK-G5001PV คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP, มียูนิตแสดงผล, คู่มือภาษาอังกฤษ
LK-G5001V คอนโทรลเลอร์, มียูนิตแสดงผล, คู่มือภาษาอังกฤษ
LK-H008 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด
LK-H008W หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง
LK-H020 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด
LK-H022 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2
LK-H022K หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด
LK-H023 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 3B
LK-H025 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง
LK-H027 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2
LK-H027K หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง
LK-H028 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 3B
LK-H050 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด
LK-H052 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2
LK-H052K หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด
LK-H053 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 3B
LK-H055 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง
LK-H057 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2
LK-H057K หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง
LK-H058 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 3B
LK-H080 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด
LK-H082 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2
LK-H085 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง
LK-H087 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2
LK-H150 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด
LK-H152 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2
LK-H155 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง
LK-H157 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2
LK-HD1001 ยูนิตจอสัมผัส
LK-HD500 จอแสดงผล
LK-HA100 ยูนิตขยายส่วนหัว,
LK-CC100 ยูนิตการสื่อสาร
LK-DN100 ยูนิตการสื่อสาร
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LK-G3001 คอนโทรลเลอร์, คู่มือภาษาอังกฤษ
LK-G3001P คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP, คู่มือภาษาอังกฤษ
LK-G3001PV คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP, มียูนิตแสดงผล, คู่มือภาษาอังกฤษ
LK-G3001V คอนโทรลเลอร์, มียูนิตแสดงผล, คู่มือภาษาอังกฤษ
LK-G08 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด
LK-G10 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด
LK-G15 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง
LK-G150 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด
LK-G152 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2
LK-G155 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง
LK-G157 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2
LK-G30 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด
LK-G32 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2
LK-G35 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง
LK-G37 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2
LK-G400 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด
LK-G402 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2
LK-G405 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง
LK-G407 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2
LK-G500 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด
LK-G502 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2
LK-G505 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง
LK-G507 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2
LK-G80 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด
LK-G82 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2
LK-G85 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง
LK-G87 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2
LK-GD500 จอแสดงผล
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LK-2001 คอนโทรลเลอร์
LK-2011 คอนโทรลเลอร์
LK-2101 คอนโทรลเลอร์
LK-2111 คอนโทรลเลอร์
LK-2501 คอนโทรลเลอร์
LK-2503 คอนโทรลเลอร์
LK-3101 คอนโทรลเลอร์
LK-011 หัวเซนเซอร์, ลำแสงขนาดเล็ก
LK-031 หัวเซนเซอร์, ลำแสงขนาดเล็ก
LK-036 หัวเซนเซอร์, ลำแสงขนาดกว้าง
LK-081 หัวเซนเซอร์, ลำแสงขนาดเล็ก
LK-086 หัวเซนเซอร์
LK-501 หัวเซนเซอร์, ลำแสงขนาดเล็ก
LK-503 หัวเซนเซอร์, ลำแสงขนาดเล็ก, Laser Class 2

เซนเซอร์วัดระยะชนิด Reflective

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IL-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN
IL-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN
IL-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม
IL-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม
IL-030 หัวเซนเซอร์
IL-065 หัวเซนเซอร์
IL-100 หัวเซนเซอร์
IL-300 หัวเซนเซอร์
IL-600 หัวเซนเซอร์
IL-S025 หัวเซนเซอร์
IL-S065 หัวเซนเซอร์
DL-CL1 ยูนิตการสื่อสาร CC-Link
DL-DN1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ DeviceNet™ ได้
DL-EP1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EterNet/IP™ ได้
DL-PD1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ PROFIBUS DP ได้
DL-PN1
DL-RB1A ยูนิตเอาต์พุต BCD
DL-RS1A ยูนิตการสื่อสาร RS-232C

เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ (2D)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LJ-V7001 คอนโทรลเลอร์, คู่มือภาษาอังกฤษ
LJ-V7001P คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP, คู่มือภาษาอังกฤษ
LJ-V7020 หัวเซนเซอร์
LJ-V7020K หัวเซนเซอร์
LJ-V7060 หัวเซนเซอร์
LJ-V7060K หัวเซนเซอร์
LJ-V7080 หัวเซนเซอร์
LJ-V7200 หัวเซนเซอร์
LJ-V7300 หัวเซนเซอร์
CA-MP120 จอสี LCD 12 นิ้ว (อะนาล็อก XGA)
CA-MP120T จอสัมผัส LCD รองรับ Multi-Touch 12 นิ้ว
LJ-VM100 จอแสดงผล
CB-EP100 ยูนิต EtherNet/IP™
CB-PN100 ยูนิตการสื่อสาร PROFINET
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LJ-G5001 คอนโทรลเลอร์, คู่มือภาษาอังกฤษ
LJ-G5001P คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP, คู่มือภาษาอังกฤษ
LJ-G015 หัวเซนเซอร์
LJ-G015K หัวเซนเซอร์
LJ-G030 หัวเซนเซอร์
LJ-G080 หัวเซนเซอร์
LJ-G200 หัวเซนเซอร์

ออปติคัลไมโครมิเตอร์ / เลเซอร์สแกนไมโครมิเตอร์

การตรวจวัดด้วยความเที่ยงตรงสูง (เซนเซอร์วัดระยะชนิด 2 หัว)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
TM-3001 คอนโทรลเลอร์, คู่มือภาษาอังกฤษ
TM-3001P คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP, คู่มือภาษาอังกฤษ
TM-006 หัวเซนเซอร์
TM-040 หัวเซนเซอร์
TM-065 หัวเซนเซอร์
CA-MP81 จอสี LCD 8.4 นิ้ว (อะนาล็อก SVGA)
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CB-BD100 ยูนิตเอาต์พุต BCD
CB-BR01 ยูนิตการเชื่อมต่อสำหรับการต่อขยาย 40 ม.
CB-EP100 ยูนิต EtherNet/IP™
CB-PN100 ยูนิตการสื่อสาร PROFINET
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LS-7001 คอนโทรลเลอร์, ไม่มีฟังก์ชันการตรวจสอบ, คู่มือภาษาอังกฤษ
LS-7601 คอนโทรลเลอร์, มีฟังก์ชันการตรวจสอบ, คู่มือภาษาอังกฤษ
LS-7010 หัวเซนเซอร์, ไม่มีฟังก์ชันการตรวจสอบ
LS-7010M หัวเซนเซอร์, มีฟังก์ชันการตรวจสอบ
LS-7030 หัวเซนเซอร์, ไม่มีฟังก์ชันการตรวจสอบ
LS-7030M หัวเซนเซอร์, มีฟังก์ชันการตรวจสอบ
LS-7070 หัวเซนเซอร์, ไม่มีฟังก์ชันการตรวจสอบ
LS-7070M หัวเซนเซอร์, มีฟังก์ชันการตรวจสอบ
LS-S1 ขาตั้งแหล่งจ่ายไฟ
LS-S11 ขาตั้งแหล่งจ่ายไฟ, ไม่มีสายไฟ
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LS-5001 คอนโทรลเลอร์, คู่มือภาษาอังกฤษ
LS-5501 คอนโทรลเลอร์, คู่มือภาษาอังกฤษ
LS-5041 หัวเซนเซอร์
LS-5121 หัวเซนเซอร์
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LS-3032 หัวเซนเซอร์
LS-3033 หัวเซนเซอร์
LS-3033SO(8073) LS-3033 สั่งทำพิเศษ
LS-3034 หัวเซนเซอร์
LS-3036 หัวเซนเซอร์
LS-3060 หัวเซนเซอร์

เซนเซอร์วัดระยะชนิด 2 หัว

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IG-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN
IG-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN
IG-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม
IG-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม
IG-010 หัวเซนเซอร์
IG-028 หัวเซนเซอร์
DL-CL1 ยูนิตการสื่อสาร CC-Link
DL-DN1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ DeviceNet™ ได้
DL-EP1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EterNet/IP™ ได้
DL-PD1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ PROFIBUS DP ได้
DL-PN1
DL-RB1A ยูนิตเอาต์พุต BCD
DL-RS1A ยูนิตการสื่อสาร RS-232C
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IB-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN
IB-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN
IB-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม
IB-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม
IB-01 หัวเซนเซอร์
IB-05 หัวเซนเซอร์
IB-10 หัวเซนเซอร์
IB-30 หัวเซนเซอร์
DL-CL1 ยูนิตการสื่อสาร CC-Link
DL-DN1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ DeviceNet™ ได้
DL-EP1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EterNet/IP™ ได้
DL-PD1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ PROFIBUS DP ได้
DL-PN1
DL-RB1A ยูนิตเอาต์พุต BCD
DL-RS1A ยูนิตการสื่อสาร RS-232C
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
DL-CL1 ยูนิตการสื่อสาร CC-Link
DL-EP1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EterNet/IP™ ได้
DL-PD1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ PROFIBUS DP ได้
DL-PN1
DL-RB1A ยูนิตเอาต์พุต BCD
DL-RS1A ยูนิตการสื่อสาร RS-232C

เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ (คอนโฟคอล)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LT-9001H คอนโทรลเลอร์, ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการควบคุมการส่งออก, ไม่มีฟังก์ชันกล้อง, คู่มือภาษาอังกฤษ
LT-9001HSO(5655) คอนโทรลเลอร์, ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการควบคุมการส่งออก, มีฟังก์ชันกล้อง, คู่มือภาษาอังกฤษ
LT-9501H คอนโทรลเลอร์, ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการควบคุมการส่งออก, มีฟังก์ชันกล้อง, คู่มือภาษาอังกฤษ
LT-9501HSO(5654) คอนโทรลเลอร์, ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการควบคุมการส่งออก, มีฟังก์ชันกล้อง, คู่มือภาษาอังกฤษ
LT-9011 หัวเซนเซอร์, ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการควบคุมการส่งออก, ไม่มีฟังก์ชันกล้อง
LT-9011M หัวเซนเซอร์, ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการควบคุมการส่งออก, มีฟังก์ชันกล้อง
LT-9031 หัวเซนเซอร์, ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการควบคุมการส่งออก, ไม่มีฟังก์ชันกล้อง
LT-9031M หัวเซนเซอร์, ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการควบคุมการส่งออก, มีฟังก์ชันกล้อง
CA-MN81 (CA-MN81#) CA-MN81

อินดักทีฟดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EX-V01E (EX-V01) แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN
EX-V01P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP
EX-V02E (EX-V02) แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN
EX-V02P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP
EX-V05E (EX-V05) แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN
EX-V10E (EX-V10) แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN
EX-V10P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP
EX-V64E (EX-V64) แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN
EX-110V หัวเซนเซอร์
EX-305V หัวเซนเซอร์
EX-416V หัวเซนเซอร์
EX-422V หัวเซนเซอร์
EX-614V หัวเซนเซอร์
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EX-008 หัวเซนเซอร์
EX-016 หัวเซนเซอร์
EX-022 หัวเซนเซอร์
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EX-201 หัวเซนเซอร์
EX-202 หัวเซนเซอร์
EX-205 หัวเซนเซอร์
EX-210 หัวเซนเซอร์
EX-110 หัวเซนเซอร์
EX-305 หัวเซนเซอร์
EX-416 หัวเซนเซอร์
EX-422 หัวเซนเซอร์
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EG-520 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต
EG-530 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต
EG-547W แอมพลิฟายเออร์ยูนิต
SH-108 หัวเซนเซอร์
SH-110 หัวเซนเซอร์
SH-114 หัวเซนเซอร์
SH-290 หัวเซนเซอร์
SH-302 หัวเซนเซอร์
SH-303A หัวเซนเซอร์
SH-305 หัวเซนเซอร์
SH-308 หัวเซนเซอร์
SH-416 หัวเซนเซอร์
SH-422 หัวเซนเซอร์
SH-430 หัวเซนเซอร์
SH-440 หัวเซนเซอร์
SH-614A หัวเซนเซอร์
SH-809 หัวเซนเซอร์
SH-816 หัวเซนเซอร์
SH-822 หัวเซนเซอร์

เซนเซอร์วัดระยะแบบสัมผัส / LVDT

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GT2-100N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, แอมพลิฟายเออร์จอแสดงผลใหญ่
GT2-100P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, แอมพลิฟายเออร์จอแสดงผลใหญ่
GT2-71CN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, NPN
GT2-71CP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, PNP
GT2-71MCN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดเอาต์พุตแบบอะนาล็อก NPN
GT2-71MCP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดเอาต์พุตแบบอะนาล็อก PNP
GT2-71N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN
GT2-71P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP
GT2-72CN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, NPN
GT2-72CP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, PNP
GT2-72N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN
GT2-72P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP
GT2-75N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN
GT2-75P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP
GT2-76N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN
GT2-76P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP
GT2-A12 หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม
GT2-A12K หัวเซนเซอร์, ชนิดความเที่ยงตรงสูง, รุ่นกระบอกลม
GT2-A12KL หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง, ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นกระบอกลม
GT2-A12L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นกระบอกลม
GT2-A32 หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม
GT2-A50 หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม
GT2-H12 หัวเซนเซอร์
GT2-H12F หัวเซนเซอร์รุ่นขอบเหล็ก
GT2-H12K หัวเซนเซอร์, ชนิดความเที่ยงตรงสูง
GT2-H12KF หัวเซนเซอร์ชนิดความเที่ยงตรงสูง, รุ่นขอบเหล็ก
GT2-H12KL หัวเซนเซอร์, ความเที่ยงตรงสูง, ชนิดแรงการวัดต่ำ
GT2-H12KLF หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง, ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นขอบเหล็ก
GT2-H12L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ
GT2-H12LF หัวเซนเซอร์ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นขอบเหล็ก
GT2-H32 หัวเซนเซอร์
GT2-H32L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ
GT2-H50 หัวเซนเซอร์
GT2-P12 หัวเซนเซอร์สำหรับใช้งานทั่วไปชนิดปากกา
GT2-P12F ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ติดขอบเหล็กใช้งานทั่วไป
GT2-P12K หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูงชนิดปากกา
GT2-P12KF ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ติดขอบเหล็กความเที่ยงตรงสูง
GT2-P12KL ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง (ชนิดแรงการวัดต่ำ)
GT2-P12L ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ใช้งานทั่วไป (ชนิดแรงการวัดต่ำ)
GT2-PA12 ชนิดปากกา ชนิดกระบอกลม หัวเซนเซอร์ใช้งานทั่วไป
GT2-PA12K ชนิดปากกา ชนิดกระบอกลม หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง
DL-CL1 ยูนิตการสื่อสาร CC-Link
DL-DN1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ DeviceNet™ ได้
DL-EP1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EterNet/IP™ ได้
DL-PD1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ PROFIBUS DP ได้
DL-PN1
DL-RB1A ยูนิตเอาต์พุต BCD
DL-RS1A ยูนิตการสื่อสาร RS-232C
GT2-E3N บอร์ดขยายสำหรับ GT2-100N
GT2-E3P บอร์ดขยายสำหรับ GT2-100P
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GT-71A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN
GT-72A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN
GT-75A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN
GT-76A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN
GT-A10 หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม
GT-A22 หัวเซนเซอร์
GT-H10 หัวเซนเซอร์
GT-H10L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ
GT-H22 หัวเซนเซอร์
GT-H22L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ
DL-CL1 ยูนิตการสื่อสาร CC-Link
DL-DN1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ DeviceNet™ ได้
DL-EP1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EterNet/IP™ ได้
DL-PD1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ PROFIBUS DP ได้
DL-PN1
DL-RB1A ยูนิตเอาต์พุต BCD
DL-RS1A ยูนิตการสื่อสาร RS-232C

ระบบการวัด

ระบบการวัดด้วยภาพ/โปรไฟล์ โปรเจคเตอร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IM-6700 คอนโทรลเลอร์
IM-6015 หัวตรวจวัด ชนิดสำหรับใช้งานทั่วไป,
IM-6025 หัวตรวจวัด ชนิดสำหรับใช้งานทั่วไป,
IM-6125 ชนิดมุมมองภาพกว้าง
IM-6145 รุ่นความแม่นยำสูง
IM-6225 รุ่นไฟส่องเป็นวงแหวนแบบตั้งโปรแกรมได้/มุมกว้าง
IM-6225T รุ่นไฟส่องเป็นวงแหวนแบบตั้งโปรแกรมได้/มุมกว้าง
CA-DXW5 ไฟโคแอกเซียล, แบบแนวดิ่ง
CA-DXW7 ไฟโคแอกเซียล, แบบแนวดิ่ง

ระบบการวัด 3D

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
XM-1000 ชุดของหัว
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VR-3200 หัวมาโครสโคปสำหรับการวัด 3D แบบ One-shot
VR-3000K คอนโทรลเลอร์ของมาโครสโคปสำหรับการวัด 3D แบบ One Shot
VR-3050 หัวเซนเซอร์มาโครสโคปสำหรับการวัด 3D แบบ One Shot
VR-3100 หัวเซนเซอร์มาโครสโคปสำหรับการวัด 3D แบบ One Shot
VR-S200 แท่นวาง XY แบบไฟฟ้า

ม่านแสงนิรภัย / Safety Sensor

ม่านแสงนิรภัย

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GL-R04L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 4 แกนลำแสง
GL-R06L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 6 แกนลำแสง
GL-R08H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 8 แกนลำแสง
GL-R08L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 8 แกนลำแสง
GL-R103F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 103 แกนลำแสง
GL-R10L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 10 แกนลำแสง
GL-R111F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 111 แกนลำแสง
GL-R119F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 119 แกนลำแสง
GL-R127F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 127 แกนลำแสง
GL-R12H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 12 แกนลำแสง
GL-R12HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 12 แกนลำแสง
GL-R12L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 12 แกนลำแสง
GL-R14L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 14 แกนลำแสง
GL-R16H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 16 แกนลำแสง
GL-R16HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 16 แกนลำแสง
GL-R16L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 16 แกนลำแสง
GL-R18L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 18 แกนลำแสง
GL-R20H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 20 แกนลำแสง
GL-R20HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 20 แกนลำแสง
GL-R20L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 20 แกนลำแสง
GL-R22L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 22 แกนลำแสง
GL-R23F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 23 แกนลำแสง
GL-R24H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 24 แกนลำแสง
GL-R24HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 24 แกนลำแสง
GL-R24L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 24 แกนลำแสง
GL-R26L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 26 แกนลำแสง
GL-R28H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 28 แกนลำแสง
GL-R28HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 28 แกนลำแสง
GL-R28L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 28 แกนลำแสง
GL-R30L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 30 แกนลำแสง
GL-R31F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 31 แกนลำแสง
GL-R32H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 32 แกนลำแสง
GL-R32HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 32 แกนลำแสง
GL-R32L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 32 แกนลำแสง
GL-R36H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 36 แกนลำแสง
GL-R39F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 39 แกนลำแสง
GL-R40H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 40 แกนลำแสง
GL-R40HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 40 แกนลำแสง
GL-R44H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 44 แกนลำแสง
GL-R44HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 44 แกนลำแสง
GL-R47F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 47 แกนลำแสง
GL-R48H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 48 แกนลำแสง
GL-R52H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 52 แกนลำแสง
GL-R55F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 55 แกนลำแสง
GL-R56H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 56 แกนลำแสง
GL-R56HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 56 แกนลำแสง
GL-R60H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 60 แกนลำแสง
GL-R63F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 63 แกนลำแสง
GL-R64H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 64 แกนลำแสง
GL-R71F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 71 แกนลำแสง
GL-R72H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 72 แกนลำแสง
GL-R79F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 79 แกนลำแสง
GL-R80H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 80 แกนลำแสง
GL-R87F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 87 แกนลำแสง
GL-R88H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 88 แกนลำแสง
GL-R95F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 95 แกนลำแสง
GL-R96H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 96 แกนลำแสง
GL-T11R ขั้วต่อ Safety Relay
SL-U2 เครื่องจ่ายไฟ
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GL-S08FH แกนลำแสง 8 แกนชนิดแบน
GL-S08SH แกนชนิดแบน 8 แกนชนิดแบน
GL-S12FH แกนลำแสง 12 แกนชนิดแบน
GL-S12SH แกนชนิดแบน 12 แกนชนิดแบน
GL-S16FH แกนลำแสง 16 แกนชนิดแบน
GL-S16SH แกนชนิดแบน 16 แกนชนิดแบน
GL-S20FH แกนลำแสง 20 แกนชนิดแบน
GL-S20SH แกนชนิดแบน 20 แกนชนิดแบน
GL-S24FH แกนลำแสง 24 แกนชนิดแบน
GL-S24SH แกนชนิดแบน 24 แกนชนิดแบน
GL-S28FH แกนลำแสง 28 แกนชนิดแบน
GL-S28SH แกนชนิดแบน 28 แกนชนิดแบน
GL-S32FH แกนลำแสง 32 แกนชนิดแบน
GL-S32SH แกนชนิดแบน 32 แกนชนิดแบน
GL-S36FH แกนลำแสง 36 แกนชนิดแบน
GL-S36SH แกนชนิดแบน 36 แกนชนิดแบน
GL-S40FH แกนลำแสง 40 แกนชนิดแบน
GL-S40SH แกนชนิดแบน 40 แกนชนิดแบน
GL-T11R ขั้วต่อ Safety Relay
SL-U2 เครื่องจ่ายไฟ
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SL-V04L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 4 แกนลำแสง
SL-V06L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 6 แกนลำแสง
SL-V06LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 6 แกนลำแสง
SL-V08H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 8 แกนลำแสง
SL-V08L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 8 แกนลำแสง
SL-V08LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 8 แกนลำแสง
SL-V103F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 103 แกนลำแสง
SL-V103FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 103 แกนลำแสง
SL-V104H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 104 แกนลำแสง
SL-V10L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 10 แกนลำแสง
SL-V10LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 10 แกนลำแสง
SL-V111F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 111 แกนลำแสง
SL-V111FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 111 แกนลำแสง
SL-V112H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 112 แกนลำแสง
SL-V119F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 119 แกนลำแสง
SL-V119FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 119 แกนลำแสง
SL-V120H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 120 แกนลำแสง
SL-V127F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 127 แกนลำแสง
SL-V127FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 127 แกนลำแสง
SL-V12H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 12 แกนลำแสง
SL-V12HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 12 แกนลำแสง
SL-V12L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 12 แกนลำแสง
SL-V12LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 12 แกนลำแสง
SL-V14L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 14 แกนลำแสง
SL-V14LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 14 แกนลำแสง
SL-V16H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 16 แกนลำแสง
SL-V16HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 16 แกนลำแสง
SL-V16L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 16 แกนลำแสง
SL-V16LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 16 แกนลำแสง
SL-V18L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 18 แกนลำแสง
SL-V20H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 20 แกนลำแสง
SL-V20HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 20 แกนลำแสง
SL-V20L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 20 แกนลำแสง
SL-V20LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 20 แกนลำแสง
SL-V22L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 22 แกนลำแสง
SL-V22LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 22 แกนลำแสง
SL-V23F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 23 แกนลำแสง
SL-V23FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 23 แกนลำแสง
SL-V24H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 24 แกนลำแสง
SL-V24HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 24 แกนลำแสง
SL-V24L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 24 แกนลำแสง
SL-V24LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 24 แกนลำแสง
SL-V26L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 26 แกนลำแสง
SL-V26LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 26 แกนลำแสง
SL-V28H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 28 แกนลำแสง
SL-V28HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 28 แกนลำแสง
SL-V28L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 28 แกนลำแสง
SL-V28LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 28 แกนลำแสง
SL-V30L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 30 แกนลำแสง
SL-V30LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 30 แกนลำแสง
SL-V31F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 31 แกนลำแสง
SL-V31FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 31 แกนลำแสง
SL-V32H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 32 แกนลำแสง
SL-V32HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 32 แกนลำแสง
SL-V32L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 32 แกนลำแสง
SL-V32LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 32 แกนลำแสง
SL-V36H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 36 แกนลำแสง
SL-V36HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 36 แกนลำแสง
SL-V36L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 36 แกนลำแสง
SL-V36LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 36 แกนลำแสง
SL-V39F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 39 แกนลำแสง
SL-V39FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 39 แกนลำแสง
SL-V40H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 40 แกนลำแสง
SL-V40HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 40 แกนลำแสง
SL-V40L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 40 แกนลำแสง
SL-V40LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 40 แกนลำแสง
SL-V44H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 44 แกนลำแสง
SL-V44HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 44 แกนลำแสง
SL-V44L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 44 แกนลำแสง
SL-V44LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 44 แกนลำแสง
SL-V47F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 47 แกนลำแสง
SL-V47FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 47 แกนลำแสง
SL-V48H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 48 แกนลำแสง
SL-V48HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 48 แกนลำแสง
SL-V48L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 48 แกนลำแสง
SL-V48LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 48 แกนลำแสง
SL-V52H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 52 แกนลำแสง
SL-V52HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 52 แกนลำแสง
SL-V52L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 52 แกนลำแสง
SL-V55F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 55 แกนลำแสง
SL-V55FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 55 แกนลำแสง
SL-V56H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 56 แกนลำแสง
SL-V56HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 56 แกนลำแสง
SL-V56L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 56 แกนลำแสง
SL-V60H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 60 แกนลำแสง
SL-V60HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 60 แกนลำแสง
SL-V60L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 60 แกนลำแสง
SL-V63F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 63 แกนลำแสง
SL-V63FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 63 แกนลำแสง
SL-V64H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 64 แกนลำแสง
SL-V64HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 64 แกนลำแสง
SL-V71F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 71 แกนลำแสง
SL-V71FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 71 แกนลำแสง
SL-V72H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 72 แกนลำแสง
SL-V72HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 72 แกนลำแสง
SL-V79F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 79 แกนลำแสง
SL-V79FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 79 แกนลำแสง
SL-V80H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 80 แกนลำแสง
SL-V80HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 80 แกนลำแสง
SL-V87F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 87 แกนลำแสง
SL-V87FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 87 แกนลำแสง
SL-V88H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 88 แกนลำแสง
SL-V88HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 88 แกนลำแสง
SL-V95F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 95 แกนลำแสง
SL-V95FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 95 แกนลำแสง
SL-V96H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 96 แกนลำแสง
SL-V96HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 96 แกนลำแสง
SL-T11R ขั้วต่อรีเลย์
SL-U2 เครื่องจ่ายไฟ
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SL-U2 เครื่องจ่ายไฟ

การควบคุมกระบวนการ / เซนเซอร์สำหรับกระบวนการ

เพรสเชอร์เซนเซอร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GP-M001 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, ±100 kPa
GP-M010 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa
GP-M025 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 2.5 MPa
GP-M100 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 10 MPa
GP-M250 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 25 MPa
GP-M400 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 40 MPa
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
AP-V80W แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, มาตรฐาน, NPN
AP-V80WP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, มาตรฐาน, PNP
AP-V82W แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, NPN
AP-V82WP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, PNP
AP-V85P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, มาตรฐาน, PNP
AP-V85W แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, มาตรฐาน, NPN
AP-V85WP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, มาตรฐาน, PNP
AP-V87W แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, ตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, NPN
AP-V87WP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, ตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, PNP
AP-10S หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันบวกและลบ, ±100 kPa
AP-10SK หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันบวกและลบ, ±100 kPa
AP-11S หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -100 kPa
AP-12S หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa
AP-13S หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa
AP-13SK หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa
AP-14S หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 10 MPa
AP-14SK หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 10 MPa
AP-15S หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 20 MPa
AP-15SK หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 20 MPa
AP-16S หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 50 MPa
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
AP-C30 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, NPN
AP-C30W ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN
AP-C30WP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, PNP
AP-C31W ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN
AP-C31WP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, PNP
AP-C33W ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN
AP-C33WP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, PNP
AP-C35 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 10 ถึง -10 kPa, NPN
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
AP-C40W แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN
AP-C40WP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP
AP-41 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa
AP-41M หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa
AP-43 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa
AP-44 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa
AP-48 หัวเซนเซอร์, ชนิดตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, 101.3 ถึง -101.3 kPa
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
AP-40 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN
AP-V41AW แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN
AP-V41AWP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP
AP-V42AW แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN
AP-V42AWP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP
AP-41 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa
AP-41M หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa
AP-43 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa
AP-44 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa
AP-48 หัวเซนเซอร์, ชนิดตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, 101.3 ถึง -101.3 kPa
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
AP-40 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN
AP-40P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP
AP-41 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa
AP-41M หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa
AP-43 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa
AP-44 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa
AP-48 หัวเซนเซอร์, ชนิดตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, 101.3 ถึง -101.3 kPa
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
AP-31 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN
AP-31A ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN
AP-31K ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN
AP-31KP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, PNP
AP-31P ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, PNP
AP-31Z ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN
AP-31ZA ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN
AP-31ZP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, PNP
AP-32 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN
AP-32A ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN
AP-32K ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN
AP-32KP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, PNP
AP-32P ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, PNP
AP-32Z ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN
AP-32ZA ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN
AP-32ZP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, PNP
AP-33 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN
AP-33A ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN
AP-33K ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN
AP-33KP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, PNP
AP-33P ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, PNP
AP-33Z ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN
AP-33ZA ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN
AP-33ZP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, PNP
AP-34 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN
AP-34A ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN
AP-34K ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN
AP-34KP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, PNP
AP-34P ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, PNP
AP-34Z ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN
AP-34ZA ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN
AP-34ZP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, PNP

เซนเซอร์ตรวจจับการไหล

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FD-Q10C เซนเซอร์ยูนิตหลัก 8A/10A ชนิด
FD-Q20C เซนเซอร์ยูนิตหลัก 15A/20A ชนิด
FD-Q32C เซนเซอร์ยูนิตหลัก 25A/32A ชนิด
FD-Q50C เซนเซอร์ยูนิตหลัก 40A/50A ชนิด
MU-N11 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก
MU-N12 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FD-M100AT ยูนิตหลัก, แนวตั้ง, 100 ลิตร/นาที, NPN
FD-M100ATP ยูนิตหลัก, แนวตั้ง, 100 ลิตร/นาที, PNP
FD-M100AY ยูนิตหลัก, แนวนอน, 100 ลิตร/นาที, NPN
FD-M100AYP ยูนิตหลัก, แนวนอน, 100 ลิตร/นาที, PNP
FD-M10AT ยูนิตหลัก, แนวตั้ง, 10 ลิตร/นาที, NPN
FD-M10ATP ยูนิตหลัก, แนวตั้ง, 10 ลิตร/นาที, PNP
FD-M10AY ยูนิตหลัก, แนวนอน, 10 ลิตร/นาที, NPN
FD-M10AYP ยูนิตหลัก, แนวนอน, 10 ลิตร/นาที, PNP
FD-M50AT ยูนิตหลัก, แนวตั้ง, 50 ลิตร/นาที, NPN
FD-M50ATP ยูนิตหลัก, แนวตั้ง, 50 ลิตร/นาที, PNP
FD-M50AY ยูนิตหลัก, แนวนอน, 50 ลิตร/นาที, NPN
FD-M50AYP ยูนิตหลัก, แนวนอน, 50 ลิตร/นาที, PNP
FD-M5AT ยูนิตหลัก, แนวตั้ง, 5 ลิตร/นาที, NPN
FD-M5ATP ยูนิตหลัก, แนวตั้ง, 5 ลิตร/นาที, PNP
FD-M5AY ยูนิตหลัก, แนวนอน, 5 ลิตร/นาที, NPN
FD-M5AYP ยูนิตหลัก, แนวนอน, 5 ลิตร/นาที, PNP
FD-MA1A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ยูนิต Parent, NPN
FD-MA1AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ยูนิต Parent, PNP
FD-MA2A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ยูนิต Child, NPN
FD-MA2AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ยูนิต Child, PNP
FD-MA5A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN
FD-MA5AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP
FD-MH100A หัวเซนเซอร์ 100 ลิตร/นาที
FD-MH10A หัวเซนเซอร์ 10 ลิตร/นาที
FD-MH500A หัวเซนเซอร์ 500 ลิตร/นาที
FD-MH50A หัวเซนเซอร์ 50 ลิตร/นาที
DL-CL1 ยูนิตการสื่อสาร CC-Link
DL-DN1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ DeviceNet™ ได้
DL-EP1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EterNet/IP™ ได้
DL-RS1A ยูนิตการสื่อสาร RS-232C
FD-T1 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับเซนเซอร์วัดอัตราการไหลชนิดแยก
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FD-SF1 ยูนิตหลัก, ชนิดวัดอัตราการไหลแบบละเอียดพิเศษ, 1 ลิตร/นาที
FD-SF8 ยูนิตหลัก, ชนิดวัดอัตราการไหลแบบละเอียด, 8 ลิตร/นาที
FD-SS02A ยูนิตหลัก, ชนิดวัดอัตราการไหลแบบละเอียดพิเศษ, 200 มล./นาที
FD-SS20A ยูนิตหลัก, ชนิดวัดอัตราการไหลปานกลาง, 20 ลิตร/นาที
FD-SS2A ยูนิตหลัก, ชนิดวัดอัตราการไหลแบบละเอียด, 2 ลิตร/นาที
FD-SA1NA แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ยูนิต Parent, NPN
FD-SA1PA แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ยูนิต Parent, PNP
FD-SA2NA แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ยูนิต Child, NPN
FD-SA2PA แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ยูนิต Child, PNP
FD-SA5NA แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN
FD-SA5PA แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP
DL-CL1 ยูนิตการสื่อสาร CC-Link
DL-DN1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ DeviceNet™ ได้
DL-EP1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EterNet/IP™ ได้
DL-RS1A ยูนิตการสื่อสาร RS-232C
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FD-V70A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, NPN
FD-V70AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, PNP
FD-V75A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN
FD-V75AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP
FD-F04 หัวเซนเซอร์, ชนิด PFA, 4 ลิตร/นาที
FD-F20 หัวเซนเซอร์, ชนิด PFA, 20 ลิตร/นาที
FD-F50 หัวเซนเซอร์, ชนิด PFA, 50 ลิตร/นาที
FD-P05 หัวเซนเซอร์, ชนิด PPS, 5 ลิตร/นาที
FD-P100 หัวเซนเซอร์, ชนิด PPS, 100 ลิตร/นาที
FD-P20 หัวเซนเซอร์, ชนิด PPS, 20 ลิตร/นาที
FD-P50 หัวเซนเซอร์, ชนิด PPS, 50 ลิตร/นาที

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FT-50A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต
FT-50AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP
FT-50AW แอมพลิฟายเออร์ยูนิต
FT-50AWP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP
FT-55A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต
FT-55AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP
FT-55AW แอมพลิฟายเออร์ยูนิต
FT-55AWP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP
FT-H10 หัวเซนเซอร์
FT-H20 หัวเซนเซอร์
FT-H30 หัวเซนเซอร์
FT-H40K หัวเซนเซอร์, ชนิดทนต่ออุณหภูมิสูง
FT-H50 หัวเซนเซอร์
FT-H50K หัวเซนเซอร์, ชนิดทนต่ออุณหภูมิสูง

เครื่องบันทึก

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
TR-H1000 ยูนิตหลักชนิดจอสัมผัสขนาด 10 นิ้ว (มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์)
TR-H500 ยูนิตหลักชนิดจอสัมผัสขนาด 5 นิ้ว (มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์)
TR-C48 ยูนิต I/O สำหรับวัดพัลส์
TR-TH08 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ/แรงดันไฟฟ้าความเที่ยงตรงสูง
SJ-U2 อะแดปเตอร์ AC
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
TR-W1000 ยูนิตหลักชนิดจอสัมผัสขนาด 10 นิ้ว
TR-W1050 ยูนิตหลักชนิดพกพาขนาด 10 นิ้ว
TR-W500 ยูนิตหลักชนิดจอสัมผัสขนาด 5 นิ้ว
TR-W550 ยูนิตหลักชนิดพกพาขนาด 5 นิ้ว
TR-C48 ยูนิต I/O สำหรับวัดพัลส์
TR-TH08 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ/แรงดันไฟฟ้าความเที่ยงตรงสูง
SJ-U2 อะแดปเตอร์ AC
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
TR-V1001 ยูนิตหลักเครื่องมือวัด, 10 ชนิด, แบบแผงควบคุม
TR-V1051 ยูนิตหลักเครื่องมือวัด, 10 ชนิด, แบบพกพา
TR-V500 ยูนิตหลักเครื่องมือวัด, 5 ชนิด, แบบแผงควบคุม
TR-V501 ยูนิตหลักเครื่องมือวัด, 5 ชนิด, แบบแผงควบคุม
TR-V551 ยูนิตหลักเครื่องมือวัด, 5 ชนิด, แบบพกพา
TR-C48 ยูนิต I/O สำหรับวัดพัลส์
TR-TH08 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ/แรงดันไฟฟ้าความเที่ยงตรงสูง
SJ-U1 อะแดปเตอร์ AC
SJ-U2 อะแดปเตอร์ AC

อะนาล็อกเซนเซอร์คอนโทรลเลอร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
RD-50EW ยูนิตหลัก
RD-50RW ยูนิตหลัก, ชนิด RS-232C

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต / เครื่องสร้างประจุไอออน

ชนิดบาร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-E036A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 360 มม.
SJ-E036H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 360 มม.
SJ-E036L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 360 มม.
SJ-E036N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 360 มม.
SJ-E060A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 600 มม.
SJ-E060H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 600 มม.
SJ-E060L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 600 มม.
SJ-E060N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 600 มม.
SJ-E084A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 840 มม.
SJ-E084H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 840 มม.
SJ-E084L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 840 มม.
SJ-E084N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 840 มม.
SJ-E108A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1080 มม.
SJ-E108H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1080 มม.
SJ-E108L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 1080 มม.
SJ-E108N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 1080 มม.
SJ-E132A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1320 มม.
SJ-E132H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1320 มม.
SJ-E132L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 1320 มม.
SJ-E132N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 1320 มม.
SJ-E156A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1560 มม.
SJ-E156H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1560 มม.
SJ-E156L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 1560 มม.
SJ-E156N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 1560 มม.
SJ-E180A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1800 มม.
SJ-E180H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1800 มม.
SJ-E180L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 1800 มม.
SJ-E180N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 1800 มม.
SJ-E204A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2040 มม.
SJ-E204H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2040 มม.
SJ-E204L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 2040 มม.
SJ-E204N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 2040 มม.
SJ-E228A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2280 มม.
SJ-E228H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2280 มม.
SJ-E228L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 2280 มม.
SJ-E228N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 2280 มม.
SJ-E252A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2520 มม.
SJ-E252H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2520 มม.
SJ-E252L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 2520 มม.
SJ-E252N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 2520 มม.
SJ-E300A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 3000 มม.
SJ-E300H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 3000 มม.
SJ-E300L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 3000 มม.
SJ-E300N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 3000 มม.
SJ-E01 รีโมทคอนโทรลเลอร์อัจฉริยะสำหรับ SJ-E
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-H036 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 360 มม.
SJ-H036A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 360 มม.
SJ-H036C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 360 มม.
SJ-H036V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 360 มม.
SJ-H060 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 600 มม.
SJ-H060A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 600 มม.
SJ-H060C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 600 มม.
SJ-H060V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 600 มม.
SJ-H084 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 840 มม.
SJ-H084A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 840 มม.
SJ-H084C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 840 มม.
SJ-H084V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 840 มม.
SJ-H108 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1080 มม.
SJ-H108A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1080 มม.
SJ-H108C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1080 มม.
SJ-H108V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 1080 มม.
SJ-H132 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1320 มม.
SJ-H132A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1320 มม.
SJ-H132C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1320 มม.
SJ-H132V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 1320 มม.
SJ-H156 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1560 มม.
SJ-H156A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1560 มม.
SJ-H156C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1560 มม.
SJ-H156V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 1560 มม.
SJ-H180 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1800 มม.
SJ-H180A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1800 มม.
SJ-H180C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1800 มม.
SJ-H180V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 1800 มม.
SJ-H204 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2040 มม.
SJ-H204A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2040 มม.
SJ-H204C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 2040 มม.
SJ-H204V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 2040 มม.
SJ-H228 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2280 มม.
SJ-H228A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2280 มม.
SJ-H228C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 2280 มม.
SJ-H228V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 2280 มม.
SJ-H252 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2520 มม.
SJ-H252A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2520 มม.
SJ-H252C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 2520 มม.
SJ-H252V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 3000 มม.
SJ-H300 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 3000 มม.
SJ-H300A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 3000 มม.
SJ-H300C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 3000 มม.
SJ-H300V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 3000 มม.
SJ-H02 รีโมทคอนโทรลเลอร์สำหรับ SJ-H ซีรี่ส์
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-GL108 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1080 มม.
SJ-GL132 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1320 มม.
SJ-GL156 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1560 มม.
SJ-GL180 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1800 มม.
SJ-GL204 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 2040 มม.
SJ-GL228 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 2280 มม.
SJ-GL252 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 2520 มม.
SJ-GL300 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 3000 มม.
SJ-R01 รีโมทคอนโทรลเลอร์สำหรับ SJG/V/R
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-G036 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 360 มม.
SJ-G060 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 600 มม.
SJ-G084 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 840 มม.
SJ-G108 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1080 มม.
SJ-G132 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1320 มม.
SJ-G156 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1560 มม.
SJ-G180 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1800 มม.
SJ-G228 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 2280 มม.
SJ-R01 รีโมทคอนโทรลเลอร์สำหรับ SJG/V/R
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-V036 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 360 มม.
SJ-V060 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 600 มม.
SJ-V084 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 840 มม.
SJ-V108 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1080 มม.
SJ-V132 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1320 มม.
SJ-V156 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1560 มม.
SJ-V180 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1800 มม.
SJ-V228 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 2280 มม.
SJ-R01 รีโมทคอนโทรลเลอร์สำหรับ SJG/V/R
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-R036 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 360 มม.
SJ-R036A ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 360 มม.
SJ-R036C ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 360 มม.
SJ-R060 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 600 มม.
SJ-R060A ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 600 มม.
SJ-R060C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 600 มม.
SJ-R084 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 840 มม.
SJ-R084A ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 840 มม.
SJ-R084C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 840 มม.
SJ-R108 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1080 มม.
SJ-R108A ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1080 มม.
SJ-R108C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1080 มม.
SJ-R132 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1320 มม.
SJ-R132A ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1320 มม.
SJ-R132C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1320 มม.
SJ-R156 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1560 มม.
SJ-R156A ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1560 มม.
SJ-R156C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1560 มม.
SJ-R180 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1800 มม.
SJ-R180A ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1800 มม.
SJ-R228 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 2280 มม.
SJ-R228A ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 2280 มม.
SJ-R01 รีโมทคอนโทรลเลอร์สำหรับ SJG/V/R

ชนิดพัดลม

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-F2000 ยูนิตหลักชนิดพัดลม
SJ-F2010 ยูนิตหลักชนิดพัดลม
SJ-F2500 ยูนิตหลักชนิดพัดลม, ความเร็วและความเที่ยงตรงสูง
SJ-F5000 ยูนิตหลักชนิดพัดลม
SJ-F5010 ยูนิตหลักชนิดพัดลม
SJ-F5500 ยูนิตหลักชนิดพัดลม, ความเร็วและความเที่ยงตรงสูง
SJ-U1 อะแดปเตอร์ AC
SJ-U2 อะแดปเตอร์ AC
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-F031 ยูนิตหลักชนิดพัดลม, แบบกว้าง
SJ-F036 ยูนิตหลักชนิดพัดลม, ความเร็วสูง
SJ-F300 แอมพลิฟายเออร์ยูนิตชนิดพัดลม
SJ-F030 ยูนิตหลักชนิดพัดลม, แบบกว้าง
SJ-F035 ยูนิตหลักชนิดพัดลม, ความเร็วสูง
SJ-U1 อะแดปเตอร์ AC
SJ-U2 อะแดปเตอร์ AC
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-F010 ยูนิตหลักชนิดพัดลม
SJ-U1 อะแดปเตอร์ AC
SJ-U2 อะแดปเตอร์ AC
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-U1 อะแดปเตอร์ AC
SJ-U2 อะแดปเตอร์ AC

ชนิดเฉพาะจุด

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-M400 แอมพลิฟายเออร์ยูนิตชนิดเฉพาะจุด, รองรับชุดประกอบปืนพ่นลม
SJ-M040 ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, รองรับชุดประกอบปืนพ่นลม
SJ-U1 อะแดปเตอร์ AC
SJ-U2 อะแดปเตอร์ AC
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-M100 แอมพลิฟายเออร์ยูนิตชนิดเฉพาะจุด
SJ-M010 ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด
SJ-M020 ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ยาว 2 ม. และเข็มชนิดมาตรฐาน
SJ-M020(0.6M) ชนิด SJ-M020 0.6-m
SJ-M020(1.2M) ชนิด SJ-M020 1.2-m
SJ-M020G ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ยาว 2 ม. และเข็มชนิด CAB
SJ-M020G(0.6M) ชนิด SJ-M020G 0.6-m
SJ-M020G(1.2M) ชนิด SJ-M020G 1.2-m
SJ-M030 ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด มาตรฐาน
SJ-M030C ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิดซิลิโคนขนาด 220 มม.
SJ-M030G ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิด CAB ขนาด 220 มม.
SJ-M030V ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิดมีฉนวนหุ้มขนาด 220 มม.
SJ-M030VC ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิดมีฉนวนหุ้มสะอาดขนาด 220 มม.
SJ-M070 ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด มาตรฐาน
SJ-M070G ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิด CAB ขนาด 380 มม.
SJ-M070V ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิดมีฉนวนหุ้มขนาด 380 มม.
SJ-M070VC ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิดมีฉนวนหุ้มสะอาดขนาด 380 มม.
SJ-M200 แอมพลิฟายเออร์ยูนิตชนิดเฉพาะจุด
SJ-M300 แอมพลิฟายเออร์ยูนิตชนิดเฉพาะจุด
SJ-MG01 ชุดประกอบปืนพ่นลม
SJ-U1 อะแดปเตอร์ AC
SJ-U2 อะแดปเตอร์ AC

เซนเซอร์ตรวจจับไฟฟ้าสถิต

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SK-H050 ยูนิตหลัก
SK-1000 ยูนิตหลัก แอพลิฟายเออร์
SK-1050 ยูนิตขยาย แอพลิฟายเออร์
SK-050 หัวเซนเซอร์
SJ-U1 อะแดปเตอร์ AC
SJ-U2 อะแดปเตอร์ AC
SK-H055 Ioniser monitoring unit

วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)

วิชันซิสเต็ม (Vision System)

วิชันซิสเต็ม

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
XG-7000 ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์
XG-7000A ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องแบบอะนาล็อกที่รองรับคอนโทรลเลอร์
XG-7001 ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์
XG-7001A ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องแบบอะนาล็อกที่รองรับคอนโทรลเลอร์
XG-7001P ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์
XG-7002 ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์
XG-7002A ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์
XG-7002P ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์
XG-7500 ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์
XG-7501 ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์
XG-7501P ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์
XG-7502 ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์
XG-7502P ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์
XG-7700 ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์
XG-7701 ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์
XG-7701P ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์
XG-7702 ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์
XG-7702P ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์
CA-HX048C รองรับกล้องถ่ายภาพสี LumiTrax™ ความเร็ว 16x
CA-HX048M รองรับกล้องถ่ายภาพขาวดำ LumiTrax™ ความเร็ว 16x
CA-HX200C รองรับกล้องถ่ายภาพสี LumiTrax™ ขนาด 2 ล้านพิกเซล ความเร็ว 16x
CA-HX200M รองรับกล้องถ่ายภาพขาวดำ LumiTrax™ ขนาด 2 ล้านพิกเซล ความเร็ว 16x
CA-HX500C รองรับกล้องถ่ายภาพสี LumiTrax™ ขนาด 5 ล้านพิกเซล ความเร็ว 16x
CA-HX500M รองรับกล้องถ่ายภาพขาวดำ LumiTrax™ ขนาด 5 ล้านพิกเซล ความเร็ว 16x
XG-035C กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรี่ส์
XG-035M กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรี่ส์
XG-200C กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรี่ส์
XG-200M กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรี่ส์
XG-H035C กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรี่ส์
XG-H035M กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรี่ส์
XG-H100C กล้องถ่ายภาพสี 1 ล้านพิกเซลความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรี่ส์
XG-H100M กล้องถ่ายภาพขาวดำ 1 ล้านพิกเซลความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรี่ส์
XG-H200C กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรี่ส์
XG-H200M กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรี่ส์
XG-H500C กล้องถ่ายภาพสี 5 ล้านพิกเซลความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรี่ส์
XG-H500M กล้องถ่ายภาพขาวดำ 5 ล้านพิกเซลความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรี่ส์
XG-S035CH (XG-S035C) กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนตัวกล้อง) สำหรับ XG ซีรี่ส์
XG-S035CU (XG-S035C) กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนควบคุม) สำหรับ XG ซีรี่ส์
XG-S035MH (XG-S035M) กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนตัวกล้อง) สำหรับ XG ซีรี่ส์
XG-S035MU (XG-S035M) กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนควบคุม) สำหรับ XG ซีรี่ส์
XG-S200CH (XG-S200C) กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนตัวกล้อง) สำหรับ XG ซีรี่ส์
XG-S200CU (XG-S200C) กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนควบคุม) สำหรับ XG ซีรี่ส์
XG-S200MH (XG-S200M) กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนตัวกล้อง) สำหรับ XG ซีรี่ส์
XG-S200MU (XG-S200M) กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนควบคุม) สำหรับ XG ซีรี่ส์
CA-DC10E คอนโทรลเลอร์ไฟ
CA-DC21E คอนโทรลเลอร์ไฟ
OP-84231 คอนโซลเฉพาะ CV-5000/XG-7000/8000
CA-EC80HX ยูนิตอินพุตของกล้องถ่ายภาพสีความเร็วสูง
CA-NCL10E ตัวเลือกคอนโทรลเลอร์
XG-E700 ยูนิตต่อขยายกล้องสำหรับ XG-7000 ซีรี่ส์
XG-E700A ยูนิตต่อขยายกล้องแบบอะนาล็อกสำหรับ XG-7000 ซีรี่ส์
CA-CHX10U สายเคเบิลกล้อง
CA-CNX10U สายเคเบิลกล้อง
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CV-X200F คอนโทรลเลอร์รุ่นประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง
CV-X200FP คอนโทรลเลอร์รุ่นความจุมาก ความเร็วสูง PNP
CV-X202F คอนโทรลเลอร์รุ่นประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา
CV-X202FP คอนโทรลเลอร์รุ่นความจุมาก ความเร็วสูง ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา PNP
CV-X250F คอนโทรลเลอร์รุ่นประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง
CV-X250FP คอนโทรลเลอร์รุ่นความจุมาก ความเร็วสูง PNP
CV-X252F คอนโทรลเลอร์รุ่นประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา
CV-X252FP คอนโทรลเลอร์รุ่นความจุมาก ความเร็วสูง ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา PNP
CV-X270F คอนโทรลเลอร์รุ่นประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง
CV-X270FP คอนโทรลเลอร์รุ่นความจุมาก ความเร็วสูง PNP
CV-X272F คอนโทรลเลอร์รุ่นประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา
CV-X272FP คอนโทรลเลอร์รุ่นความจุมาก ความเร็วสูง ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา PNP
CV-X290F คอนโทรลเลอร์รุ่นขั้นสูง
CV-X290FP คอนโทรลเลอร์รุ่นขั้นสูง PNP
CV-X292F คอนโทรลเลอร์รุ่นขั้นสูงตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา
CV-X292FP คอนโทรลเลอร์รุ่นขั้นสูงตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา PNP
CV-X100A อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-X100AP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-X100F อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-X100FP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-X100M อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-X100MP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-X102A อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา)
CV-X102AP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา)
CV-X102F อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา)
CV-X102FP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา)
CV-X102M อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา)
CV-X102MP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา)
CV-X150A อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-X150AP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-X150F อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-X150FP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-X150M อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-X150MP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-X152A อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา)
CV-X152AP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา)
CV-X152F อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา)
CV-X152FP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา)
CV-X152M อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา)
CV-X152MP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา)
CV-X170A อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-X170AP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-X170F อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-X170FP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-X170M อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-X170MP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-X172A อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา)
CV-X172AP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา)
CV-X172F อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา)
CV-X172FP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา)
CV-X172M อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา)
CV-X172MP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา)
CV-X200A คอนโทรลเลอร์
CV-X200AP คอนโทรลเลอร์ชนิด PNP
CV-X202A คอนโทรลเลอร์ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา
CV-X202AP คอนโทรลเลอร์ชนิด PNP ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา
CV-X250A ความเร็วสูง/คอนโทรลเลอร์
CV-X250AP ความเร็วสูง/คอนโทรลเลอร์ชนิด PNP
CV-X252A ความเร็วสูง/คอนโทรลเลอร์ ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา
CV-X252AP ความเร็วสูง/คอนโทรลเลอร์ชนิด PNP ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา
CV-X270A คอนโทรลเลอร์ประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง
CV-X270AP คอนโทรลเลอร์ชนิด PNP ประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง
CV-X272A คอนโทรลเลอร์ประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา
CV-X272AP คอนโทรลเลอร์ชนิด PNP ประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา
CV-X290A คอนโทรลเลอร์ประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง รองรับ LJ-V คอนโทรลเลอร์ รองรับ LJ-V
CV-X290AP คอนโทรลเลอร์ชนิด PNP ประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง รองรับ LJ-V
CV-X292A คอนโทรลเลอร์ประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูงรองรับ LJ-V ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา
CV-X292AP คอนโทรลเลอร์ชนิด PNP ประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง รองรับ LJ-V ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา
CA-H2100C กล้องสี 21 ล้านพิกเซลความเร็ว 16x
CA-H2100M กล้องขาวดำ 21 ล้านพิกเซลความเร็ว 16x
CA-HX048C รองรับกล้องถ่ายภาพสี LumiTrax™ ความเร็ว 16x
CA-HX048M รองรับกล้องถ่ายภาพขาวดำ LumiTrax™ ความเร็ว 16x
CA-HX200C รองรับกล้องถ่ายภาพสี LumiTrax™ ขนาด 2 ล้านพิกเซล ความเร็ว 16x
CA-HX200M รองรับกล้องถ่ายภาพขาวดำ LumiTrax™ ขนาด 2 ล้านพิกเซล ความเร็ว 16x
CA-HX500C รองรับกล้องถ่ายภาพสี LumiTrax™ ขนาด 5 ล้านพิกเซล ความเร็ว 16x
CA-HX500M รองรับกล้องถ่ายภาพขาวดำ LumiTrax™ ขนาด 5 ล้านพิกเซล ความเร็ว 16x
CV-200C กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอล
CV-200M กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอล
CV-H035C กล้องถ่ายภาพสีแบบดิจิตอลความเร็วสูง
CV-H035M กล้องถ่ายภาพขาวดำแบบดิจิตอลความเร็วสูง
CV-H100C กล้องถ่ายภาพสี 1 ล้านพิกเซลความเร็วสูง
CV-H100M กล้องถ่ายภาพขาวดำ 1 ล้านพิกเซลความเร็วสูง
CV-H200C กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลความเร็วสูง
CV-H200M กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลความเร็วสูง
CV-H500C กล้องถ่ายภาพสี 5 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลความเร็วสูง
CV-H500M กล้องถ่ายภาพขาวดำ 5 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลความเร็วสูง
CV-S035CH (CV-S035C) กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนตัวกล้อง)
CV-S035CU (CV-S035C) กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนควบคุม)
CV-S035MH (CV-S035M) กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนตัวกล้อง)
CV-S035MU (CV-S035M) กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนควบคุม)
CV-S200CH (CV-S200C) กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนตัวกล้อง)
CV-S200CU (CV-S200C) กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนควบคุม)
CV-S200MH (CV-S200M) กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนตัวกล้อง)
CV-S200MU (CV-S200M) กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนควบคุม)
CA-DC10E คอนโทรลเลอร์ไฟ
CA-DC21E คอนโทรลเลอร์ไฟ
CA-U4 แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ
CA-E800 ยูนิตขยายของกล้อง
CA-EC80 ยูนิตอินพุตของกล้องแบบพื้นที่
CA-EC80HX ยูนิตอินพุตของกล้องถ่ายภาพสีความเร็วสูง
CA-EC80L กล้องที่มียูนิตอินพุต 21 ล้านพิกเซล
CA-EC80LJ ยูนิตอินพุตของ LJ-V ซีรี่ส์
CV-E500 ยูนิตต่อขยายกล้องสำหรับ CV-5000/CV-X100 ซีรี่ส์
CA-CHX10U สายเคเบิลกล้อง
CA-CNX10U สายเคเบิลกล้อง
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CV-5000 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-5001 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-5001P ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-5002 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-5002P ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-5500 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-5501 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-5501P ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-5502 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-5502P ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-5700 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-5701 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-5701P ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-5702 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-5702P ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-035C กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอล
CV-035M กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอล
CV-200C กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอล
CV-200M กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอล
CV-H035C กล้องถ่ายภาพสีแบบดิจิตอลความเร็วสูง
CV-H035M กล้องถ่ายภาพขาวดำแบบดิจิตอลความเร็วสูง
CV-H100C กล้องถ่ายภาพสี 1 ล้านพิกเซลความเร็วสูง
CV-H100M กล้องถ่ายภาพขาวดำ 1 ล้านพิกเซลความเร็วสูง
CV-H200C กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลความเร็วสูง
CV-H200M กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลความเร็วสูง
CV-H500C กล้องถ่ายภาพสี 5 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลความเร็วสูง
CV-H500M กล้องถ่ายภาพขาวดำ 5 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลความเร็วสูง
CV-S035CH (CV-S035C) กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนตัวกล้อง)
CV-S035CU (CV-S035C) กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนควบคุม)
CV-S035MH (CV-S035M) กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนตัวกล้อง)
CV-S035MU (CV-S035M) กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนควบคุม)
CV-S200CH (CV-S200C) กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนตัวกล้อง)
CV-S200CU (CV-S200C) กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนควบคุม)
CV-S200MH (CV-S200M) กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนตัวกล้อง)
CV-S200MU (CV-S200M) กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนควบคุม)
CA-DC21E คอนโทรลเลอร์ไฟ
OP-84231 คอนโซลเฉพาะ CV-5000/XG-7000/8000
CA-U4 แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ
CA-NCL10E ตัวเลือกคอนโทรลเลอร์
CV-E500 ยูนิตต่อขยายกล้องสำหรับ CV-5000/CV-X100 ซีรี่ส์
CA-CHX10U สายเคเบิลกล้อง
CA-CNX10U สายเคเบิลกล้อง
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CV-3000 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-3001 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-3001P ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-3002 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-3002P ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-3500 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-3501 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-3501P ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-3502 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-3502P ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์
CV-035C กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอล
CV-035M กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอล
CV-200C กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอล
CV-200M กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอล
CV-S035CH (CV-S035C) กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนตัวกล้อง)
CV-S035CU (CV-S035C) กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนควบคุม)
CV-S035MH (CV-S035M) กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนตัวกล้อง)
CV-S035MU (CV-S035M) กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนควบคุม)
CV-S200CH (CV-S200C) กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนตัวกล้อง)
CV-S200CU (CV-S200C) กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนควบคุม)
CV-S200MH (CV-S200M) กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนตัวกล้อง)
CV-S200MU (CV-S200M) กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนควบคุม)
CV-E300 ยูนิตต่อขยายกล้องสำหรับ CV-3000 ซีรี่ส์
CA-CNX10U สายเคเบิลกล้อง
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CV-S035CH (CV-S035C) กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนตัวกล้อง)
CV-S035MH (CV-S035M) กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนตัวกล้อง)

ไฟส่องสว่าง

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CA-DBB12W ไฟแท่ง, สีน้ำเงิน, 120 มม.
CA-DBB13 ไฟแท่ง, สีน้ำเงิน, 132 มม.
CA-DBB24W ไฟแท่ง, สีน้ำเงิน, 240 มม.
CA-DBB34H ไฟแท่งขนาดใหญ่ ความเข้มแสงสูง, สีน้ำเงิน, 340 มม.
CA-DBB5 ไฟแท่ง, สีน้ำเงิน, 50 มม.
CA-DBB50H ไฟแท่งขนาดใหญ่ ความเข้มแสงสูง, สีน้ำเงิน, 500 มม.
CA-DBB8 ไฟแท่ง, สีน้ำเงิน, 82 มม.
CA-DBR13 ไฟแท่ง, สีแดง, 132 มม.
CA-DBR34H ไฟแท่งขนาดใหญ่ ความเข้มแสงสูง, สีแดง, 340 มม.
CA-DBR5 ไฟแท่ง, สีแดง, 50 มม.
CA-DBR50H ไฟแท่งขนาดใหญ่ ความเข้มแสงสูง, สีแดง, 500 มม.
CA-DBR8 ไฟแท่ง, สีแดง, 82 มม.
CA-DBW12W ไฟแท่ง, สีขาว, 120 มม.
CA-DBW13 ไฟแท่ง, สีขาว, 132 มม.
CA-DBW24W ไฟแท่ง, สีขาว, 240 มม.
CA-DBW34H ไฟแท่งขนาดใหญ่ ความเข้มแสงสูง, สีขาว, 340 มม.
CA-DBW5 ไฟแท่ง, สีขาว, 50 มม.
CA-DBW50H ไฟแท่งขนาดใหญ่ ความเข้มแสงสูง, สีขาว, 500 มม.
CA-DBW8 ไฟแท่ง, สีขาว, 82 มม.
CA-DC100 คอนโทรลเลอร์ไฟ LED
CA-DC10E คอนโทรลเลอร์ไฟ
CA-DC21E คอนโทรลเลอร์ไฟ
CA-DC30E คอนโทรลเลอร์ไฟ
CA-DDB15 ไฟรูปทรงโดม, สีน้ำเงิน, ø152
CA-DDB8 ไฟรูปทรงโดม, สีน้ำเงิน, ø87
CA-DDR15 ไฟรูปทรงโดม, สีแดง, ø152
CA-DDR8 ไฟรูปทรงโดม, สีแดง, ø87
CA-DDW15 ไฟรูปทรงโดม, สีขาว, ø152
CA-DDW8 ไฟรูปทรงโดม, สีขาว, ø87
CA-DLR7 ไฟชนิดมุมต่ำ 75-46
CA-DPB2 สปอตไลต์
CA-DPR2 สปอตไลต์
CA-DPU2 อะแดปเตอร์แปลงไฟเฉพาะ
CA-DPW2 สปอตไลต์
CA-DQB10 ไฟรูปทรงสี่เหลี่ยม, แบบตรง, สีน้ำเงิน, 109 x 109
CA-DQB10M ไฟแบบหลายมุม, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สีน้ำเงิน, 100 x 100
CA-DQB12M ไฟแบบหลายมุม, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สีน้ำเงิน, 120 x 120
CA-DQB15 ไฟรูปทรงสี่เหลี่ยม, แบบตรง, สีน้ำเงิน, 150 x 150
CA-DQB7M ไฟแบบหลายมุม, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สีน้ำเงิน, 70 x 70
CA-DQR10 ไฟรูปทรงสี่เหลี่ยม, แบบตรง, สีแดง, 109 x 109
CA-DQR10M ไฟแบบหลายมุม, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สีแดง, 100 x 100
CA-DQR12M ไฟแบบหลายมุม, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สีแดง, 120 x 120
CA-DQR15 ไฟรูปทรงสี่เหลี่ยม, แบบตรง, สีแดง, 150 x 150
CA-DQR7M ไฟแบบหลายมุม, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สีแดง, 70 x 70
CA-DQW10 ไฟรูปทรงสี่เหลี่ยม, แบบตรง, สีขาว, 109 x 109
CA-DQW10M ไฟแบบหลายมุม, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สีขาว, 100 x 100
CA-DQW12M ไฟแบบหลายมุม, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สีขาว, 120 x 120
CA-DQW15 ไฟรูปทรงสี่เหลี่ยม, แบบตรง, สีขาว, 150 x 150
CA-DQW7M ไฟแบบหลายมุม, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สีขาว, 70 x 70
CA-DRB10F ไฟชนิดวงแหวน, แบบตรง, สีน้ำเงิน, 100-50
CA-DRB13M ไฟแบบหลายมุม, วงแหวน, สีน้ำเงิน, 130-86
CA-DRB4F ไฟชนิดวงแหวน, แบบตรง, สีน้ำเงิน, 43-15
CA-DRB8M ไฟแบบหลายมุม, วงแหวน, สีน้ำเงิน, 80-36
CA-DRR10F ไฟชนิดวงแหวน, แบบตรง, สีแดง, 100-50
CA-DRR13M ไฟแบบหลายมุม, วงแหวน, สีแดง, 130-86
CA-DRR4F ไฟชนิดวงแหวน, แบบตรง, สีแดง, 43-15
CA-DRR8M ไฟแบบหลายมุม, วงแหวน, สีแดง, 80-36
CA-DRW10F ไฟชนิดวงแหวน, แบบตรง, สีขาว, 100-50
CA-DRW10X ไฟ LumiTrax™ 142-100
CA-DRW13M ไฟแบบหลายมุม, วงแหวน, สีขาว, 130-86
CA-DRW20X ไฟ LumiTrax™ 260-200
CA-DRW4F ไฟชนิดวงแหวน, แบบตรง, สีขาว, 43-15
CA-DRW5X ไฟ LumiTrax™ 92-50
CA-DRW8M ไฟแบบหลายมุม, วงแหวน, สีขาว, 80-36
CA-DSB15 แบ็คไลต์, สีน้ำเงิน, 150-150
CA-DSB2 แบ็คไลต์, สีน้ำเงิน, 32-32
CA-DSB3 แบ็คไลต์, สีน้ำเงิน, 32-62
CA-DSB7 แบ็คไลต์, สีน้ำเงิน, 77-77
CA-DSR15 แบ็คไลต์, สีแดง, 150-150
CA-DSR2 แบ็คไลต์, สีแดง, 32-32
CA-DSR3 แบ็คไลต์, สีแดง, 32-62
CA-DSR9 แบ็คไลต์, สีแดง, 92-92
CA-DSW15 แบ็คไลต์, สีขาว, 150-150
CA-DSW2 แบ็คไลต์, สีขาว, 32-32
CA-DSW3 แบ็คไลต์, สีขาว, 32-62
CA-DSW30 แบ็คไลต์, สีขาว
CA-DSW7 แบ็คไลต์, สีขาว, 77-77
CA-DXB3 ไฟโคแอกเซียล, แบบแนวดิ่ง
CA-DXB5 ไฟโคแอกเซียล, แบบแนวดิ่ง
CA-DXB7 ไฟโคแอกเซียล, แบบแนวดิ่ง
CA-DXR3 ไฟโคแอกเซียล, แบบแนวดิ่ง
CA-DXR5 ไฟโคแอกเซียล, แบบแนวดิ่ง
CA-DXR7 ไฟโคแอกเซียล, แบบแนวดิ่ง
CA-DXW3 ไฟโคแอกเซียล, แบบแนวดิ่ง
CA-DXW5 ไฟโคแอกเซียล, แบบแนวดิ่ง
CA-DXW7 ไฟโคแอกเซียล, แบบแนวดิ่ง
CA-DZB15 ไฟแบบเส้นสีน้ำเงิน 150 มม.
CA-DZB30 ไฟแบบเส้นสีน้ำเงิน 300 มม.
CA-DZB45 ไฟแบบเส้น, สีน้ำเงิน, 450 มม.
CA-DZB5 ไฟแบบเส้น, สีน้ำเงิน, 50 มม.
CA-DZR15 ไฟแบบเส้น, สีแดง, 150 มม.
CA-DZR30 ไฟแบบเส้น, สีแดง, 300 มม.
CA-DZR45 ไฟแบบเส้น, สีแดง, 450 มม.
CA-DZR5 ไฟแบบเส้น, สีน้ำเงิน, 300 มม.
CA-DZW15 ไฟแบบเส้น, สีขาว, 150 มม.
CA-DZW30 ไฟแบบเส้น, สีขาว, 300 มม.
CA-DZW45 ไฟแบบเส้น, สีขาว, 450 มม.
CA-DZW5 ไฟแบบเส้นสีขาว 50 มม.
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CA-R20 ไฟรูปวงแหวน ɸ200 อินเวอร์เตอร์ฟลูออเรสเซนต์
CV-R11 ไฟรูปวงแหวน ɸ80 อินเวอร์เตอร์ฟลูออเรสเซนต์ (24 V)

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CA-MP120 จอสี LCD 12 นิ้ว (อะนาล็อก XGA)
CA-MP120T จอสัมผัส LCD รองรับ Multi-Touch 12 นิ้ว
CA-MP81 จอสี LCD 8.4 นิ้ว (อะนาล็อก SVGA)
CV-M30 จอแสดงผล
CA-U4 แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ

วิชันเซนเซอร์ (Vision Sensor)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IV-G10 สำหรับ IV-G, เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิตหลัก
IV-G15 สำหรับ IV-G, เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิตขยาย
IV-HG10 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ สำหรับ IV-HG, ยูนิตหลัก
IV-HG15 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ สำหรับ IV-HG, ยูนิตขยาย
IV-150M เซนเซอร์, ระยะใกล้, ชนิดขาวดำ, รุ่นปรับโฟกัสด้วยตนเอง
IV-150MA เซนเซอร์, ระยะใกล้, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-2000M เซนเซอร์, ระยะไกล, ชนิดขาวดำ, รุ่นปรับโฟกัสด้วยตนเอง
IV-2000MA เซนเซอร์, ระยะไกล, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-500C เซนเซอร์, ระยะมาตรฐาน, ชนิดสี, รุ่นปรับโฟกัสด้วยตนเอง
IV-500CA เซนเซอร์, ระยะมาตรฐาน, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-500M เซนเซอร์, ระยะมาตรฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นปรับโฟกัสด้วยตนเอง
IV-500MA เซนเซอร์, ระยะมาตรฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-G150MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพแคบ, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-G300CA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-G500CA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-G500MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-G600MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-H150MA ระยะใกล้, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-H2000MA ระยะไกล, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-H500CA ระยะมาตรฐาน, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-H500MA ระยะมาตรฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-HG150MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพแคบ, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-HG300CA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-HG500CA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-HG500MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-HG600MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ
IV-M30 มอนิเตอร์อัจฉริยะ

ออโต้ ไอดี (Auto ID)

เครื่องอ่านโค้ด 2D

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SR-1000 เครื่องอ่านโค้ดโฟกัสอัตโนมัติ
SR-1000W เครื่องอ่านโค้ดโฟกัสอัตโนมัติ
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SR-750 เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่ใช้ร่วมกับอีเธอร์เน็ตได้, ชนิดระยะใกล้
SR-750HA เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่ใช้ร่วมกับอีเธอร์เน็ตได้, ชนิดความละเอียดสูง
SR-751 เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่ใช้ร่วมกับอีเธอร์เน็ตได้, ชนิดระยะกลาง
SR-752 เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่ใช้ร่วมกับอีเธอร์เน็ตได้, ชนิดระยะไกล
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SR-700 เครื่องอ่านโค้ดชนิดอยู่กับที่ขนาดกะทัดรัดพิเศษ
SR-700HA เครื่องอ่านโค้ดชนิดอยู่กับที่ขนาดกะทัดรัดพิเศษ
SR-710 เครื่องอ่านโค้ดชนิดอยู่กับที่ขนาดกะทัดรัดพิเศษ
N-L1 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด Ethernet
N-R2 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-232C
N-R4 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-422A/485
N-UB ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด USB

เครื่องอ่านชนิดมือถือ

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SR-G100 เครื่องอ่านโค้ด DPM ชนิดมือถือ
SR-LR1 ยูนิตการสื่อสาร (Ethernet & RS-232C)
SR-UB1 ยูนิตการสื่อสาร (USB)
OP-88020 อะแดปเตอร์ AC
SR-B1
SR-CG14
SR-PU1
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
HR-100 เครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือ
HR-100B เครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือ
HR-101 เครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือ
HR-101B เครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือ
HR-B1
HR-PU1 แท่นวางแบบตั้งโต๊ะ
HR-UC1 ยูนิตการสื่อสาร

เครื่องอ่านโค้ด 1D

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
BL-1300 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดมาตรฐาน, ซิงเกิลด้านหน้า
BL-1300HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, ซิงเกิลด้านหน้า
BL-1301 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดมาตรฐาน, แรสเตอร์ด้านหน้า
BL-1301HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, แรสเตอร์ด้านหน้า
BL-1350HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, ซิงเกิลด้านข้าง
BL-1351HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, แรสเตอร์ด้านข้าง
BL-1370 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะไกล, ซิงเกิลด้านหน้า
BL-1371 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะไกล, แรสเตอร์ด้านหน้า

อุปกรณ์ต่อพ่วง

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
N-L20 ยูนิตการสื่อสาร Ethernet คอนเนคเตอร์ชนิด
N-L1 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด Ethernet
N-R2 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-232C
N-R4 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-422A/485
N-UB ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด USB
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
BL-U2 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ (สำหรับ RS-232C)
N-42 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ (สำหรับ RS-422A)
N-48 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ (สำหรับ RS-485)
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
DV-90NE คอนโทรลเลอร์ข้อมูลเลขรหัสอัตโนมัติ NPN Open Collector (รุ่นภาษาอังกฤษ)
DV-90PE คอนโทรลเลอร์ข้อมูลเลขรหัสอัตโนมัติ PNP Open Collector (รุ่นภาษาอังกฤษ)
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
N-400K RS-485 คอนโทรลเลอร์แบบหลายจุดของยูนิต Master (รุ่นภาษาอังกฤษ)
N-410K RS-485 คอนโทรลเลอร์แบบหลายจุดของยูนิต Master (รุ่นภาษาอังกฤษ)

ยูนิตการควบคุม (PLC)

PLC (ชนิดชิ้นส่วนย่อย)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
KV-7300
KV-7500
KV-PU1
KL-16BR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต
KL-16BT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)
KL-16BX ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด
KL-16CT ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 16 จุด
KL-16CX คอนเนคเตอร์ 16 จุด
KL-2DA ยูนิตแปลงค่า D/A, 2 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก
KL-2TF ชุดปรับอุณหภูมิ PID (2 ช่อง)
KL-32CT ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด
KL-32CX คอนเนคเตอร์ 32 จุด
KL-4AD ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก
KL-8BLR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์
KL-8BLT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์
KL-8BLX ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์
KL-8BXR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 รีเลย์เอาต์พุต
KL-8BXT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต
KL-DC1A ยูนิตอินพุตกระแสไฟ DC
KL-LC1 ยูนิตวัดค่าโหลดเซลล์
KL-N20V ยูนิตหลัก KL
KL-WH1 ยูนิตการวัดกำลัง
KV-AD40 ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก
KV-AD40G ยูนิตแปลงค่า A/D ความเที่ยงตรงสูง, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก
KV-AD40V ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก
KV-AM40V ยูนิตแปลงค่า A/D D/A, 2 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก + 2 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก
KV-B16RA ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต
KV-B16RC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต
KV-B16TA ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)
KV-B16TC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)
KV-B16TCP ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง)
KV-B16TD ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน
KV-B16XA ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด
KV-B16XC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด
KV-B8RC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต (ขั้วต่อร่วมแยกอิสระ)
KV-B8XTD ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด/8 จุด, MOSFET (ซิงค์), ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน
KV-C16XTD คอนเนคเตอร์ 16 จุด/16 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน
KV-C32TA ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด
KV-C32TC ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด
KV-C32TCP ทรานซิสเตอร์คอนเนคเตอร์ 32 จุด (แหล่ง)
KV-C32TD คอนเนคเตอร์ 32 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน
KV-C32XA คอนเนคเตอร์ 32 จุด
KV-C32XC คอนเนคเตอร์ 32 จุด
KV-C32XTD คอนเนคเตอร์ 32 จุด/32 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน
KV-C64TA ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 64 จุด
KV-C64TC ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 64 จุด
KV-C64TCP ทรานซิสเตอร์คอนเนคเตอร์ 64 จุด (แหล่ง)
KV-C64TD คอนเนคเตอร์ 64 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน
KV-C64XA คอนเนคเตอร์ 64 จุด
KV-C64XB คอนเนคเตอร์ 64 จุด, พร้อมขั้วต่อทุกตัวสามารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์แบบ 2 สายได้
KV-C64XC คอนเนคเตอร์ 64 จุด
KV-CL20 ยูนิตหลัก/ท้องถิ่น
KV-DA40 ยูนิตแปลงค่า D/A, 4 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก
KV-DA40V ยูนิตแปลงค่า D/A, 4 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก
KV-DN20 ยูนิต DeviceNet™
KV-EB1 ยูนิตต่อขยาย
KV-EP21V ยูนิต EtherNet/IP™
KV-FL20V ยูนิต FL-net
KV-H20G Pulse Train 2 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นและวงกลมและการซิงโครไนซ์ที่เป็นไปได้) ที่มีเคาน์เตอร์ความเร็วสูง 2 ช่องในตัว
KV-H20S Pulse Train 2 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นที่เป็นไปได้)
KV-H40S Pulse Train 4 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นที่เป็นไปได้)
KV-L20V ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม
KV-L21V ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม
KV-LE20V ยูนิต Ethernet
KV-LE21V ยูนิต Ethernet
KV-LM20V ยูนิต Multi-link (Megalink) ความเร็วสูง
KV-LM21V ด้วยความเร็วสูงหน่วยแบบมัลติลิงค์
KV-MC20V ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง Pulse Train 2 แกน
KV-MC40V ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง Pulse Train 4 แกน
KV-ML16V ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง ใช้งานได้กับ ML 2 16 แกน
KV-MX1 ตัวเข้ารหัส INC, 4 ช่องอินพุต, 12 อินพุต, 12 เอาต์พุต, การ์ด SD
KV-RC16BR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์
KV-RC16BT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์
KV-RC16BX อินพุตขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์
KV-RC16BXT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 อินพุต + 16 เอาต์พุต, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต
KV-RC32BT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 32 จุด, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต
KV-RC32BX อินพุตขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 32 จุด
KV-RC4AD ยูนิตอินพุตแบบอะนาล็อก (4 ช่อง)
KV-RC4DA ยูนิตเอาต์พุตแบบอะนาล็อก (4 ช่อง)
KV-RC8BXR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 เอาต์พุต, รีเลย์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์
KV-RC8BXT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 เอาต์พุต, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์
KV-SAD04
KV-SC20V ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูงชนิดอเนกประสงค์ 2 ช่อง
KV-SDA04
KV-SH04PL
KV-SIR32XT
KV-SSC02
KV-TF40 ยูนิตปรับอุณหภูมิ PID (หลายอินพุต 4 ช่อง)
KV-TP40 ยูนิตหลายอินพุตแบบอะนาล็อก อุณหภูมิ (หลายอินพุต 4 ช่อง)
KV-XH04ML
KV-XH16ML
KV-HTC1 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Mitsubishi J2
KV-HTC2 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Yasukawa ΣII
KV-HTC3 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Matsushita EX
KV-HTC4 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Matsushita A
KV-HTC5 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Oriental Motor AS
KV-HTC6 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Oriental Motor ASC
KV-HTC7 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ MV
KV-HTC8 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ SV
KV-HTE1 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับตัวเข้ารหัส
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
KV-1000 CPU อินพุต, 16 อินพุต และ 8 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต
KV-3000 คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้
KV-5000 คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้
KV-5500 คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้
KV-700 PLC ชนิดการสร้างที่มีหน้าต่างการเข้าใช้งานในตัว
KV-U7 เครื่องจ่ายไฟ AC ที่มีกระแสเอาต์พุต 1.8 A
KL-16BR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต
KL-16BT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)
KL-16BX ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด
KL-16CT ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 16 จุด
KL-16CX คอนเนคเตอร์ 16 จุด
KL-2DA ยูนิตแปลงค่า D/A, 2 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก
KL-2TF ชุดปรับอุณหภูมิ PID (2 ช่อง)
KL-32CT ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด
KL-32CX คอนเนคเตอร์ 32 จุด
KL-4AD ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก
KL-8BLR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์
KL-8BLT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์
KL-8BLX ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์
KL-8BXR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 รีเลย์เอาต์พุต
KL-8BXT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต
KL-DC1A ยูนิตอินพุตกระแสไฟ DC
KL-LC1 ยูนิตวัดค่าโหลดเซลล์
KL-N20V ยูนิตหลัก KL
KL-WH1 ยูนิตการวัดกำลัง
KV-AD40 ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก
KV-AD40G ยูนิตแปลงค่า A/D ความเที่ยงตรงสูง, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก
KV-AD40V ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก
KV-AM40V ยูนิตแปลงค่า A/D D/A, 2 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก + 2 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก
KV-B16RA ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต
KV-B16RC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต
KV-B16TA ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)
KV-B16TC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)
KV-B16TCP ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง)
KV-B16TD ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน
KV-B16XA ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด
KV-B16XC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด
KV-B8RC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต (ขั้วต่อร่วมแยกอิสระ)
KV-B8XTD ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด/8 จุด, MOSFET (ซิงค์), ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน
KV-BT1 ยูนิต Bluetooth
KV-C16XTD คอนเนคเตอร์ 16 จุด/16 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน
KV-C32TA ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด
KV-C32TC ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด
KV-C32TCP ทรานซิสเตอร์คอนเนคเตอร์ 32 จุด (แหล่ง)
KV-C32TD คอนเนคเตอร์ 32 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน
KV-C32XA คอนเนคเตอร์ 32 จุด
KV-C32XC คอนเนคเตอร์ 32 จุด
KV-C32XTD คอนเนคเตอร์ 32 จุด/32 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน
KV-C64TA ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 64 จุด
KV-C64TC ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 64 จุด
KV-C64TCP ทรานซิสเตอร์คอนเนคเตอร์ 64 จุด (แหล่ง)
KV-C64TD คอนเนคเตอร์ 64 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน
KV-C64XA คอนเนคเตอร์ 64 จุด
KV-C64XB คอนเนคเตอร์ 64 จุด, พร้อมขั้วต่อทุกตัวสามารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์แบบ 2 สายได้
KV-C64XC คอนเนคเตอร์ 64 จุด
KV-CL20 ยูนิตหลัก/ท้องถิ่น
KV-DA40 ยูนิตแปลงค่า D/A, 4 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก
KV-DA40V ยูนิตแปลงค่า D/A, 4 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก
KV-DN20 ยูนิต DeviceNet™
KV-DR1 ยูนิตเอาต์พุตข้อผิดพลาด (เฉพาะสำหรับ KV5000/3000)
KV-EB1 ยูนิตต่อขยาย
KV-EP21V ยูนิต EtherNet/IP™
KV-FL20V ยูนิต FL-net
KV-H20G Pulse Train 2 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นและวงกลมและการซิงโครไนซ์ที่เป็นไปได้) ที่มีเคาน์เตอร์ความเร็วสูง 2 ช่องในตัว
KV-H20S Pulse Train 2 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นที่เป็นไปได้)
KV-H40S Pulse Train 4 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นที่เป็นไปได้)
KV-L20 ยูนิตการสื่อสารหลายหน่วย, 2 พอร์ต (เฉพาะสำหรับ KV-700)
KV-L20R ยูนิตการสื่อสารหลายหน่วย, 2 พอร์ต
KV-L20V ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม
KV-L21V ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม
KV-LE20V ยูนิต Ethernet
KV-LE21V ยูนิต Ethernet
KV-LM20V ยูนิต Multi-link (Megalink) ความเร็วสูง
KV-LM21V ด้วยความเร็วสูงหน่วยแบบมัลติลิงค์
KV-MC20V ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง Pulse Train 2 แกน
KV-MC40V ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง Pulse Train 4 แกน
KV-ML16V ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง ใช้งานได้กับ ML 2 16 แกน
KV-MX1 ตัวเข้ารหัส INC, 4 ช่องอินพุต, 12 อินพุต, 12 เอาต์พุต, การ์ด SD
KV-RC16BR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์
KV-RC16BT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์
KV-RC16BX อินพุตขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์
KV-RC16BXT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 อินพุต + 16 เอาต์พุต, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต
KV-RC32BT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 32 จุด, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต
KV-RC32BX อินพุตขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 32 จุด
KV-RC4AD ยูนิตอินพุตแบบอะนาล็อก (4 ช่อง)
KV-RC4DA ยูนิตเอาต์พุตแบบอะนาล็อก (4 ช่อง)
KV-RC8BXR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 เอาต์พุต, รีเลย์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์
KV-RC8BXT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 เอาต์พุต, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์
KV-SC20V ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูงชนิดอเนกประสงค์ 2 ช่อง
KV-TF40 ยูนิตปรับอุณหภูมิ PID (หลายอินพุต 4 ช่อง)
KV-TP40 ยูนิตหลายอินพุตแบบอะนาล็อก อุณหภูมิ (หลายอินพุต 4 ช่อง)
KV-D30 แผงควบคุมการทำงาน, จอแสดงผล 3 สี, 24 คอลัมน์ x 4 บรรทัด, สำหรับ KV ซีรี่ส์
KV-HTC1 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Mitsubishi J2
KV-HTC2 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Yasukawa ΣII
KV-HTC3 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Matsushita EX
KV-HTC4 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Matsushita A
KV-HTC5 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Oriental Motor AS
KV-HTC6 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Oriental Motor ASC
KV-HTC7 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ MV
KV-HTC8 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ SV
KV-HTE1 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับตัวเข้ารหัส
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
KV-U6W

PLC (ชนิดชุดขั้วต่อเทอร์มินัล / ชนิดคอนเนคเตอร์)

KV Nano

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
KV-N14AR ยูนิตหลัก, ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC อินพุต (8 จุด)/เอาต์พุต (6 จุด) รีเลย์เอาต์พุต
KV-N14AT ยูนิตหลัก, ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC อินพุต (8 จุด)/เอาต์พุต (6 จุด) ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต
KV-N14DR ยูนิตหลัก, แผงควบคุม, แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุต (8 จุด)/เอาต์พุต (6 จุด) รีเลย์เอาต์พุต
KV-N14DT ยูนิตหลัก, แผงควบคุม, แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุต (8 จุด)/เอาต์พุต (6 จุด) ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต
KV-N24AR ยูนิตหลัก, ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC อินพุต (14 จุด)/เอาต์พุต (10 จุด) รีเลย์เอาต์พุต
KV-N24AT ยูนิตหลัก, ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC อินพุต (14 จุด)/เอาต์พุต (10 จุด) ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต
KV-N24DR ยูนิตหลัก, แผงควบคุม, แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุต (14 จุด)/เอาต์พุต (10 จุด) รีเลย์เอาต์พุต
KV-N24DT ยูนิตหลัก, แผงควบคุม, แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุต (14 จุด)/เอาต์พุต (10 จุด) ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต
KV-N40AR ยูนิตหลัก, ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC อินพุต (24 จุด)/เอาต์พุต (16 จุด) รีเลย์เอาต์พุต
KV-N40AT ยูนิตหลัก, ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC อินพุต (24 จุด)/เอาต์พุต (16 จุด) ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต
KV-N40DR ยูนิตหลัก, แผงควบคุม, แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุต (24 จุด)/เอาต์พุต (16 จุด) รีเลย์เอาต์พุต
KV-N40DT ยูนิตหลัก, แผงควบคุม, แหล่งจ่ายไฟ DC อินพุต (24 จุด)/เอาต์พุต (16 จุด) ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต
KV-N60AR ยูนิตหลัก, ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC อินพุต (36 จุด)/เอาต์พุต (24 จุด) รีเลย์เอาต์พุต
KV-N60AT ยูนิตหลัก, ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC อินพุต (36 จุด)/เอาต์พุต (24 จุด) ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต
KV-NC32T ยูนิตหลัก 16 อินพุต, 16 เอาต์พุต
KV-NC1 ยูนิตแปลงค่าที่มีชุดขั้วต่อเทอร์มินัล
KV-NC2DA ยูนิตแปลงค่า D/A (2 จุด)
KV-NC4AD ยูนิตแปลงค่า A/D ชนิด 4 จุด
KV-N1 ยูนิตแปลงค่าที่มียูนิตคอนเนคเตอร์
KV-N16ER ยูนิตเอาต์พุตขยาย, เอาต์พุต 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู
KV-N16ET 0 16 เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู
KV-N16EX ยูนิตขยาย, อินพุต, 16 จุด, 5/24 VDC สลับได้, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู
KV-N1AW คาสเซทขยายสำหรับหน้าต่างการเข้าใช้งาน
KV-N3AM ยูนิต I/O แบบอะนาล็อก, อินพุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 2 ช่อง, เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 1 ช่อง
KV-N8ER ยูนิตเอาต์พุตขยาย, เอาต์พุต 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู
KV-N8ET 0 8 เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู
KV-N8EX ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู ชนิด 8 จุด อินพุต DC ยูนิตอินพุตขยาย
KV-N8EXR ยูนิต I/O ขยาย ชนิด 16 จุด ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู, อินพุต (8 จุด) รีเลย์เอาต์พุต (8 จุด)
KV-N8EXT ยูนิต I/O ของชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรูขยาย, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู, อินพุต (8 จุด) ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)(8 จุด)
KV-NC16ET ยูนิตเอาต์พุตขยาย ชนิดคอนเนคเตอร์เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 16 เอาต์พุต
KV-NC16EX ยูนิตเอาต์พุตขยาย ชนิดคอนเนคเตอร์ 5V/24V DC แบบสลับ 16 อินพุต
KV-NC16EXT ยูนิตเอาต์พุตขยาย ชนิดคอนเนคเตอร์ 32 จุด 16 อินพุต, 16 เอาต์พุต (ทรานซิสเตอร์)
KV-NC1EP ยูนิต EtherNet/IP™
KV-NC32ET ยูนิตเอาต์พุตขยาย ชนิดคอนเนคเตอร์เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 32 เอาต์พุต
KV-NC32EX ยูนิตเอาต์พุตขยาย ชนิดคอนเนคเตอร์ 5V/24V DC แบบสลับ 32 อินพุต
KV-NC8ER ยูนิตเอาต์พุตขยาย ชนิดคอนเนคเตอร์รีเลย์ 8 เอาต์พุต
KV-NC4TP ยูนิตอินพุตอุณหภูมิ 4 ช่อง
KV-N10L คาสเซทขยายสำหรับหน้าต่างการเข้าใช้งาน RS-232C พอร์ต1 D-sub9 ขา
KV-N11L คาสเซทขยายสำหรับการสื่อสารแบบอนุกรม RS-422A/485 พอร์ต 1 0
KV-NC10L อะแดปเตอร์แบบอนุกรม RS-232C
KV-NC20L อะแดปเตอร์แบบอนุกรม RS-232C/422A/485

PLC ชนิดชุดขั้วต่อเทอร์มินัลอื่นๆ

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
KV-10AR ยูนิตหลัก, ชนิด AC, 6 อินพุต และ 4 รีเลย์เอาต์พุต
KV-10AT ยูนิตหลัก, ชนิด AC, 6 อินพุต และ 4 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต
KV-10DR ยูนิตหลัก, ชนิด DC, 6 อินพุต และ 4 รีเลย์เอาต์พุต
KV-10DT ยูนิตหลัก, ชนิด DC, 6 อินพุต และ 4 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต
KV-16AR ยูนิตหลัก, ชนิด AC, 10 อินพุต และ 6 รีเลย์เอาต์พุต
KV-16AT ยูนิตหลัก, ชนิด AC, 10 อินพุต และ 6 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต
KV-16ATP ยูนิตหลัก, ชนิด AC, 10 อินพุต และ 6 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต
KV-16DR ยูนิตหลัก, ชนิด DC, 10 อินพุต และ 6 รีเลย์เอาต์พุต
KV-16DT ยูนิตหลัก, ชนิด DC, 10 อินพุต และ 6 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต
KV-16DTP ยูนิตหลัก, ชนิด DC, 10 อินพุต และ 6 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต
KV-24AR แหล่งจ่ายไฟ AC, 16 อินพุตและ 8 รีเลย์เอาต์พุต
KV-24AT แหล่งจ่ายไฟ AC, 16 อินพุตและ 8 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต
KV-24ATP แหล่งจ่ายไฟ AC, 16 อินพุต, 8 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต
KV-24DR แหล่งจ่ายไฟ DC, 16 อินพุตและ 8 รีเลย์เอาต์พุต
KV-24DT แหล่งจ่ายไฟ DC, 16 อินพุตและ 8 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต
KV-24DTP แหล่งจ่ายไฟ DC, 16 อินพุตและ 8 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต
KV-40AR แหล่งจ่ายไฟ AC, 24 อินพุตและ 16 รีเลย์เอาต์พุต
KV-40AT แหล่งจ่ายไฟ AC, 24 อินพุตและ 16 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต
KV-40ATP แหล่งจ่ายไฟ AC, 24 อินพุตและ 16 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต
KV-40DR แหล่งจ่ายไฟ DC, 24 อินพุตและ 16 รีเลย์เอาต์พุต
KV-40DT แหล่งจ่ายไฟ DC, 24 อินพุตและ 16 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต
KV-40DTP แหล่งจ่ายไฟ DC, 24 อินพุตและ 16 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต
KL-N10V อะแดปเตอร์ KL-link สำหรับแพคเกจ KV
KV-E16R 16 รีเลย์เอาต์พุต
KV-E16T ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 16 เอาต์พุต
KV-E16TP ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) 16 เอาต์พุต
KV-E16X 16 อินพุต
KV-E4R 4 รีเลย์เอาต์พุต
KV-E4T ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 4 เอาต์พุต
KV-E4X 4 อินพุต
KV-E4XR 4 อินพุตและ 4 รีเลย์เอาต์พุต
KV-E4XT 4 อินพุต และ 4 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต
KV-E4XTP ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง), 4 อินพุตและ 4 เอาต์พุต
KV-E8R 8 รีเลย์เอาต์พุต
KV-E8T ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 8 เอาต์พุต
KV-E8TP ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) 8 เอาต์พุต
KV-E8X 8 อินพุต
KV-D20 แผงควบคุมการทำงาน, 20 คอลัมน์ x 4 บรรทัด, สำหรับ KV ซีรี่ส์
KV-D30 แผงควบคุมการทำงาน, จอแสดงผล 3 สี, 24 คอลัมน์ x 4 บรรทัด, สำหรับ KV ซีรี่ส์
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
KV-P16R แหล่งจ่ายไฟ DC, 10 อินพุตและ 6 รีเลย์เอาต์พุต
KV-P16RL แหล่งจ่ายไฟ DC, 10 อินพุตและ 6 รีเลย์เอาต์พุต, รวม KL
KV-P16T แหล่งจ่ายไฟ DC, 10 อินพุตและ 6 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต
KV-P16TL แหล่งจ่ายไฟ DC, 10 อินพุตและ 6 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต, รวม KL
KV-E16R 16 รีเลย์เอาต์พุต
KV-E16T ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 16 เอาต์พุต
KV-E16TP ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) 16 เอาต์พุต
KV-E16X 16 อินพุต
KV-E4R 4 รีเลย์เอาต์พุต
KV-E4T ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 4 เอาต์พุต
KV-E4X 4 อินพุต
KV-E4XR 4 อินพุตและ 4 รีเลย์เอาต์พุต
KV-E4XT 4 อินพุต และ 4 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต
KV-E4XTP ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง), 4 อินพุตและ 4 เอาต์พุต
KV-E8R 8 รีเลย์เอาต์พุต
KV-E8T ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 8 เอาต์พุต
KV-E8TP ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) 8 เอาต์พุต
KV-E8X 8 อินพุต

HMI

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VT5-W07
VT5-W07M
VT5-W10
VT5-X10
VT5-X12
VT5-X15
OP-87983
VT-SP1
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VT3-Q5H จอสัมผัสสี QVGA TFT 5 นิ้ว
VT3-Q5HG จอสัมผัสสี TFT QVGA แบบพกพา 5 นิ้ว แหล่งจ่ายไฟ DC
VT3-Q5M จอสัมผัสขาวดำ QVGA STN 5 นิ้ว, แหล่งจ่ายไฟ DC
VT3-Q5MA
VT3-Q5MW จอสัมผัสขาวดำ QVGA STN 5 นิ้ว, แหล่งจ่ายไฟ DC
VT3-Q5MWA
VT3-Q5S จอสัมผัสสี QVGA STN 5 นิ้ว, แหล่งจ่ายไฟ DC
VT3-Q5T จอสัมผัสสี QVGA TFT 5 นิ้ว, แหล่งจ่ายไฟ DC
VT3-Q5TA
VT3-Q5TWA
VT3-S10 จอสัมผัสสี SVGA TFT ขนาด 10 นิ้ว
VT3-S12 จอสัมผัสสี SVGA TFT ขนาด 12 นิ้ว
VT3-S12D จอสัมผัสสี SVGA TFT 12 นิ้ว ชนิด DC
VT3-V10 จอสัมผัสสี TFT ขนาด 10 นิ้ว
VT3-V10D จอสัมผัสสี VGA TFT 10 นิ้ว ชนิด DC
VT3-V6H จอสัมผัสสี VGA TFT 6 นิ้ว
VT3-V6HG จอสัมผัสสี TFT VGA แบบพกพา 6 นิ้ว แหล่งจ่ายไฟ DC
VT3-V7 จอสัมผัสสี VGA TFT 7 นิ้ว
VT3-V7R จอสี VGA TFT 7 นิ้ว รูปแบบการติดตั้งอิสระ
VT3-V8 จอสัมผัสสี VGA TFT 8 นิ้ว
VT3-W4G จอสัมผัสขาวดำ STN (สีเขียว/สีส้ม/สีแดง) ชนิด RS-232C 4 นิ้ว
VT3-W4GA จอสัมผัสขาวดำ STN (สีเขียว/สีส้ม/สีแดง) ชนิด RS-422/485 4 นิ้ว
VT3-W4M จอสัมผัสขาวดำ STN (สีขาว/สีชมพู/สีแดง) ชนิด RS-232C 4 นิ้ว
VT3-W4MA จอสัมผัสขาวดำ STN (สีขาว/สีชมพู/สีแดง) ชนิด RS-422/485 4 นิ้ว
VT3-W4T จอสัมผัสสี TFT ชนิด RS-232C 4 นิ้ว
VT3-W4TA จอสัมผัสสี TFT ชนิด RS-422/485 4 นิ้ว
VT3-X15 จอสัมผัสสี XGA TFT 15 นิ้ว
VT3-X15D จอสัมผัสสี XGA TFT 15 นิ้ว ชนิด DC
VT2-E1 ยูนิตอีเธอร์เน็ต (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2)
VT2-E2 ยูนิตอีเธอร์เน็ต (ใช้ร่วมกับ Pict Bridge ได้) (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2)
VT2-P1 ยูนิตอีเธอร์เน็ต (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2)
VT2-P2 ยูนิตเครื่องพิมพ์ (ใช้ร่วมกับ Pict Bridge ได้) (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2)
VT3-E3 ยูนิต Ethernet (สำหรับ VT3)
VT3-R1 ยูนิตเอาต์พุต RGB (สำหรับ VT3)
VT3-VD1 ยูนิตอินพุตวิดีโอ 1 ช่อง (สำหรับ VT3)
VT3-VD4 ยูนิตอินพุตวิดีโอ/RGB 4 ช่อง (สำหรับ VT3)
VT-T1 ยูนิตชุดขั้วต่อรีเลย์แบบถอดแยกได้
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VT2-E1 ยูนิตอีเธอร์เน็ต (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2)
VT2-E2 ยูนิตอีเธอร์เน็ต (ใช้ร่วมกับ Pict Bridge ได้) (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2)
VT2-P1 ยูนิตอีเธอร์เน็ต (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2)
VT2-P2 ยูนิตเครื่องพิมพ์ (ใช้ร่วมกับ Pict Bridge ได้) (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2)

มอเตอร์

เซอร์โวมอเตอร์ กระแสสลับ

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SV-005L1 เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 50 W)
SV-005L2 สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 50 W)
SV-005P1 เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 1.5 W)
SV-005P2 สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 50 W)
SV-010L1 เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 100 W)
SV-010L2 สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 100 W)
SV-010P1 เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 100 W)
SV-010P2 สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 100 W)
SV-020L1 เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 200 W)
SV-020L2 สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 200 W)
SV-020P1 เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 200 W)
SV-020P2 สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 200 W)
SV-040L1 เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 400 W)
SV-040L2 3 เฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 400 W)
SV-040P1 เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 400 W)
SV-040P2 3 เฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 400 W)
SV-075L2 3 เฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 750 W)
SV-075P2 3 เฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 750 W)
SV-100L2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 1 kW)
SV-100P2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 1 kW)
SV-150L2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 1.5 kW)
SV-150P2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 1.5 kW)
SV-200L2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 2 kW)
SV-200P2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 2 kW)
SV-300L2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 3 kW)
SV-300P2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 3 kW)
SV-500L2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 5 kW)
SV-500P2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 5 kW)
SV-M005AK มอเตอร์มาตรฐานขนาด 50 W แบบแกนพร้อมรูสลัก ชนิด ABS
SV-M005AS มอเตอร์มาตรฐานขนาด 50 W แบบแกนตรง ชนิด ABS
SV-M005CK พร้อมร่องกุญแจ, 50 W
SV-M005CS มอเตอร์มาตรฐานขนาด 50 W แบบแกนตรง ชนิด INC
SV-M010AK พร้อมร่องกุญแจ, 100 W
SV-M010AS มอเตอร์มาตรฐานขนาด 100 W แบบแกนตรง ชนิด ABS
SV-M010CK พร้อมร่องกุญแจ, 100 W
SV-M010CS มอเตอร์มาตรฐานขนาด 100 W แบบแกนตรง ชนิด INC
SV-M020AK มีร่องกุญแจ, 200 W
SV-M020AS มอเตอร์มาตรฐานขนาด 200 W แบบแกนตรง ชนิด ABS
SV-M020CK มีร่องกุญแจ, 200 W
SV-M020CS มอเตอร์มาตรฐานขนาด 200 W แบบแกนตรง ชนิด INC
SV-M040AK มีร่องกุญแจ, 400 W
SV-M040AS มอเตอร์มาตรฐานขนาด 400 W แบบแกนตรง ชนิด ABS
SV-M040CK มีร่องกุญแจ, 400 W
SV-M040CS มอเตอร์มาตรฐานขนาด 400 W แบบแกนตรง ชนิด INC
SV-M075AK มีร่องกุญแจ, 750 W
SV-M075AS มอเตอร์มาตรฐานขนาด 750 W แบบแกนตรง ชนิด ABS
SV-M075CK มีร่องกุญแจ, 750 W
SV-M075CS มอเตอร์มาตรฐานขนาด 750 W แบบแกนตรง ชนิด INC
SV-M100AK พร้อมร่องกุญแจ, 1 kW
SV-M100AS มอเตอร์มาตรฐานขนาด 1 kW แบบแกนตรง ชนิด ABS
SV-M150AK พร้อมร่องกุญแจ, 1.5 kW
SV-M150AS มอเตอร์มาตรฐานขนาด 1.5 kW แบบแกนตรง ชนิด ABS
SV-M200AK พร้อมร่องกุญแจ, 2 kW
SV-M200AS มอเตอร์มาตรฐานขนาด 2 kW แบบแกนตรง ชนิด ABS
SV-M300AK พร้อมร่องกุญแจ, 3 kW
SV-M300AS มอเตอร์มาตรฐานขนาด 3 kW แบบแกนตรง ชนิด ABS
SV-M500AK พร้อมร่องกุญแจ, 5 kW
SV-M500AS มอเตอร์มาตรฐานขนาด 5 kW แบบแกนตรง ชนิด ABS
SV-B005AK พร้อมร่องกุญแจ, 50 W
SV-B005AS แกนตรง, 50 W
SV-B005CK พร้อมร่องกุญแจ, 50 W
SV-B005CS แกนตรง, 50 W
SV-B010AK พร้อมร่องกุญแจ, 100 W
SV-B010AS แกนตรง, 100 W
SV-B010CK พร้อมร่องกุญแจ, 100 W
SV-B010CS แกนตรง, 100 W
SV-B020AK มีร่องกุญแจ, 200 W
SV-B020AS แกนตรง, 200 W
SV-B020CK มีร่องกุญแจ, 200 W
SV-B020CS แกนตรง, 200 W
SV-B040AK มีร่องกุญแจ, 400 W
SV-B040AS แกนตรง, 400 W
SV-B040CK มีร่องกุญแจ, 400 W
SV-B040CS แกนตรง, 400 W
SV-B075AK มีร่องกุญแจ, 750 W
SV-B075AS แกนตรง, 750 W
SV-B075CK มีร่องกุญแจ, 750 W
SV-B075CS แกนตรง, 750 W
SV-B100AK พร้อมร่องกุญแจ, 1 kW
SV-B100AS แกนตรง, 1 kW
SV-B150AK พร้อมร่องกุญแจ, 1.5 kW
SV-B150AS แกนตรง, 1.5 kW
SV-B200AK พร้อมร่องกุญแจ, 2 kW
SV-B200AS แกนตรง, 2 kW
SV-B300AK พร้อมร่องกุญแจ, 3 kW
SV-B300AS แกนตรง, 3 kW
SV-B500AK พร้อมร่องกุญแจ, 5 kW
SV-B500AS แกนตรง, 5 kW

การควบคุมอื่นๆ

แหล่งจ่ายไฟ

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
MS2-H100 กระแสเอาต์พุต 4.5 A, 100 W
MS2-H150 กระแสเอาต์พุต 6.5 A, 150 W
MS2-H300 กระแสเอาต์พุต 12.5 A, 300 W
MS2-H50 กระแสเอาต์พุต 2.1 A, 50 W
MS2-H75 กระแสเอาต์พุต 3.2 A, 75 W

สวิตช์ Ethernet

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
NE-Q05 5 พอร์ต, ฟังก์ชัน QoS
NE-Q05P 5 พอร์ต, ฟังก์ชัน QoS และ PoE
NE-V08 8 พอร์ต

เคาน์เตอร์ / ไทม์เมอร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
RC-14 LED 7 Segment 6 หลัก 48 มม.□, ตั้งค่าล่วงหน้าหนึ่งระดับ, แหล่งจ่ายไฟ DC
RC-16 LCD 7 Segment 6 หลัก 48 มม.□, ตั้งค่าล่วงหน้าหนึ่งระดับ, แหล่งจ่ายไฟ DC
RC-19 LED 7 Segment 4 หลัก 48 มม.□, ตั้งค่าล่วงหน้าหนึ่งระดับ, แหล่งจ่ายไฟ DC

เลเซอร์มาร์กเกอร์ (Laser Marker)

เลเซอร์มาร์กเกอร์ไฮบริด / แบบไฟเบอร์ / YVO4

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
MD-F3100 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่มาตรฐาน)
MD-F3120 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่กว้าง)
MD-F5100 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่มาตรฐาน)
MD-F5120 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่กว้าง)
MC-P1 คอนโซลทั่วไปชนิด 3 แกน/T-centric ซีรี่ส์
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
MD-X1000 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน)
MD-X1020 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง)
MD-X1050 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (ประเภทลำแสงขนาดเล็ก)
MD-X1500 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน)
MD-X1520 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง)
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
MD-V9900WA เลเซอร์มาร์กเกอร์ YVO4 ชนิด 3 แกน (พื้นที่มาตรฐาน)
MD-V9910WA เลเซอร์มาร์กเกอร์ YVO4 ชนิด 3 แกน (พื้นที่มาตรฐาน)
MD-V9920WA เลเซอร์มาร์กเกอร์ YVO4 ชนิด 3 แกน (พื้นที่กว้าง)
MD-V9950WA เลเซอร์มาร์กเกอร์ YVO4 ชนิด 3 แกน (เส้นมาร์กขนาดเล็ก)
MC-P1 คอนโซลทั่วไปชนิด 3 แกน/T-centric ซีรี่ส์
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
MC-P1 คอนโซลทั่วไปชนิด 3 แกน/T-centric ซีรี่ส์

เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบ CO2

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
ML-Z9500W เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/คอนโทรลเลอร์
ML-Z9510TW เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่มาตรฐาน)
ML-Z9510W เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่มาตรฐาน)
ML-Z9520TW เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่กว้าง/ความยาวคลื่นสั้น/ตามมาตรฐาน CE)
ML-Z9520W เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่กว้าง/ตามมาตรฐาน CE)
ML-Z9550TW เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (เส้นมาร์กขนาดเล็ก/ความยาวคลื่นสั้น)
ML-Z9550W เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (เส้นมาร์กขนาดเล็ก)
MC-P1 คอนโซลทั่วไปชนิด 3 แกน/T-centric ซีรี่ส์
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
MC-P1 คอนโซลทั่วไปชนิด 3 แกน/T-centric ซีรี่ส์

ไมโครสโคป (Microscope)

ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-5000 คอนโทรลเลอร์
VHX-5020 กล้อง
VHX-5100 กล้องมัลติสแกน
VHX-S500E
VHX-S550E
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-2000E ไมโครสโคปแบบดิจิตอล
VHX-S15CE เครื่องมือวัดอัตโนมัติ 3 มิติ (คอนโทรลเลอร์)
VHX-1020 กล้อง
VHX-1100 กล้อง
VH-M100E ระบบการวัดแกน XY
VHX-S15F เครื่องมือวัดอัตโนมัติ 3 มิติ (แท่นวาง S30)
VHX-S15H เครื่องมือวัดอัตโนมัติ 3 มิติ (แท่นวาง S5)
VHX-S50 ระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง (แท่นวางแบบมอเตอร์แกน Z)
VHX-S90BE ระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง (แท่นวางแบบมอเตอร์แกน XY)
VHX-S90F ระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง (แท่นวางแบบมอเตอร์แกน Z)
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-900F ไมโครสโคปแบบดิจิตอล
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-700F ไมโครสโคปแบบดิจิตอล
VHX-700FE ไมโครสโคปแบบดิจิตอล
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-1000E ไมโครสโคปแบบดิจิตอล
VHX-1020 กล้อง
VHX-1100 กล้อง
VH-M100E ระบบการวัดแกน XY
VHX-S50 ระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง (แท่นวางแบบมอเตอร์แกน Z)
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-500FE ไมโครสโคปแบบดิจิตอล
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-S15CE เครื่องมือวัดอัตโนมัติ 3 มิติ (คอนโทรลเลอร์)
VHX-S15F เครื่องมือวัดอัตโนมัติ 3 มิติ (แท่นวาง S30)
VHX-S15H เครื่องมือวัดอัตโนมัติ 3 มิติ (แท่นวาง S5)

เลนส์ (สำหรับไมโครสโคปแบบดิจิตอล)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VH-M100E ระบบการวัดแกน XY

เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VR-3200 หัวมาโครสโคปสำหรับการวัด 3D แบบ One-shot
VR-3000K คอนโทรลเลอร์ของมาโครสโคปสำหรับการวัด 3D แบบ One Shot
VR-3050 หัวเซนเซอร์มาโครสโคปสำหรับการวัด 3D แบบ One Shot
VR-3100 หัวเซนเซอร์มาโครสโคปสำหรับการวัด 3D แบบ One Shot
VR-S200 แท่นวาง XY แบบไฟฟ้า

เทอร์มินัลพกพา

เทอร์มินัลพกพา

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
OP-87680 อะแดปเตอร์ AC
ภาพรวมเกี่ยวกับการใช้ CE Marking

เครื่องหมาย CE เมื่อติดบนผลิตภัณฑ์ จะแสดงให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทั้งหมดตามที่บัญญัติไว้โดยบทบัญญัติแห่งอียู ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์นี้สามารถแจกจ่ายได้อย่างเสรีภายในตลาดอียู