งานแสดงสินค้า

งานแสดงสินค้า

Asia Pacific
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
29 มีนาคม 2017- 01 เมษายน 2017 China Shenzhen Booth:7H01
04 เมษายน 2017- 07 เมษายน 2017 Singapore Singapore Hall 3 and 4A
05 เมษายน 2017- 07 เมษายน 2017 South Korea Seoul Booth G124
09 เมษายน 2017- 11 เมษายน 2017 China Shenzhen TBA
12 เมษายน 2017- 15 เมษายน 2017 China Xiamen Booth A3477
14 เมษายน 2017- 18 เมษายน 2017 Taiwan Tainan Booth B136
17 เมษายน 2017- 22 เมษายน 2017 China Beijing Booth E8-413
19 เมษายน 2017- 22 เมษายน 2017 Taiwan Taipei Booth L0022
25 เมษายน 2017- 27 เมษายน 2017 China Shanghai Booth 1L08
26 เมษายน 2017- 28 เมษายน 2017 Vietnam Hanoi Booth H03
America
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
27 มีนาคม 2017- 30 มีนาคม 2017 United States New Orleans Booth 2221
29 มีนาคม 2017- 30 มีนาคม 2017 United States Cleveland Booth 426
02 เมษายน 2017- 05 เมษายน 2017 United States Washington DC Booth 949
03 เมษายน 2017- 06 เมษายน 2017 United States Chicago Booth N2240
11 เมษายน 2017- 11 เมษายน 2017 United States Seattle Booth 523
25 เมษายน 2017- 26 เมษายน 2017 United States Kansas City Booth 1340
10 พฤษภาคม 2017- 10 พฤษภาคม 2017 United States Schaumburg Booth 527
17 พฤษภาคม 2017- 17 พฤษภาคม 2017 United States Kansas City Booth 317
16 พฤษภาคม 2017- 18 พฤษภาคม 2017 Canada Toronto Booth 1306
16 พฤษภาคม 2017- 18 พฤษภาคม 2017 United States West Springfield Booth 3251
Europe
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
28 มีนาคม 2017- 30 มีนาคม 2017 Poland Kielce TBA
29 มีนาคม 2017- 31 มีนาคม 2017 Poland Warsaw TBA
04 เมษายน 2017- 06 เมษายน 2017 Germany Stuttgart Hall 3, Booth 3 B28
04 เมษายน 2017- 07 เมษายน 2017 France Lyon Hall 6, Stand 6U76
24 เมษายน 2017- 28 เมษายน 2017 Germany Hannover Hall 6, Booth D40

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป