งานแสดงสินค้า

งานแสดงสินค้า

Asia Pacific
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
01 มีนาคม 2017- 03 มีนาคม 2017 China Guangzhou Booth A18
01 มีนาคม 2017- 04 มีนาคม 2017 China Shanghai Booth:4-B22-2
02 มีนาคม 2017- 06 มีนาคม 2017 Thailand Bangkok TBA
07 มีนาคม 2017- 11 มีนาคม 2017 South Korea Seoul Booth M531
07 มีนาคม 2017- 12 มีนาคม 2017 Taiwan Taipei Booth B0208
14 มีนาคม 2017- 16 มีนาคม 2017 China Shanghai Booth N1-1322
14 มีนาคม 2017- 16 มีนาคม 2017 China Shanghai Booth:N2-2400
16 มีนาคม 2017- 19 มีนาคม 2017 China Xi An TBA
22 มีนาคม 2017- 24 มีนาคม 2017 China Chongqin Booth:N5-A2
29 มีนาคม 2017- 01 เมษายน 2017 China Shenzhen Booth:7H01
04 เมษายน 2017- 07 เมษายน 2017 Singapore Singapore Hall 3 and 4A
05 เมษายน 2017- 07 เมษายน 2017 South Korea Seoul Booth G124
09 เมษายน 2017- 11 เมษายน 2017 China Shenzhen TBA
12 เมษายน 2017- 15 เมษายน 2017 China Xiamen Booth A3477
14 เมษายน 2017- 18 เมษายน 2017 Taiwan Tainan Booth B136
17 เมษายน 2017- 22 เมษายน 2017 China Beijing Booth E8-413
19 เมษายน 2017- 22 เมษายน 2017 Taiwan Taipei Booth L0022
25 เมษายน 2017- 27 เมษายน 2017 China Shanghai Booth 1L08
26 เมษายน 2017- 28 เมษายน 2017 Vietnam Hanoi Booth H03
America
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
27 กุมภาพันธ์ 2017- 01 มีนาคม 2017 United States Philadelphia Booth 407
28 กุมภาพันธ์ 2017- 02 มีนาคม 2017 United States Houston Booth 1422
06 มีนาคม 2017- 09 มีนาคม 2017 United States Chicago Booth 4336
27 มีนาคม 2017- 30 มีนาคม 2017 United States New Orleans Booth 2221
29 มีนาคม 2017- 30 มีนาคม 2017 United States Cleveland Booth 426
02 เมษายน 2017- 05 เมษายน 2017 United States Washington DC Booth 949
03 เมษายน 2017- 06 เมษายน 2017 United States Chicago Booth N2240
25 เมษายน 2017- 26 เมษายน 2017 United States Kansas City Booth 1340
Europe
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
21 กุมภาพันธ์ 2017- 22 กุมภาพันธ์ 2017 Germany Wetzlar Rittal Arena Wetzlar E0-R booth A7
07 มีนาคม 2017- 10 มีนาคม 2017 Germany Leipzig Hall 2, Booth A06
14 มีนาคม 2017- 17 มีนาคม 2017 Poland Warsaw Hall 1, Booth D23
16 มีนาคม 2017- 17 มีนาคม 2017 Turkey Istanbul TBA
22 มีนาคม 2017- 24 มีนาคม 2017 Belgium Brussels Booth B23
23 มีนาคม 2017- 25 มีนาคม 2017 Italy Parma Pad.5 - B55
28 มีนาคม 2017- 30 มีนาคม 2017 Poland Kielce TBA
29 มีนาคม 2017- 31 มีนาคม 2017 Poland Warsaw TBA
04 เมษายน 2017- 06 เมษายน 2017 Germany Stuttgart Hall 3, Booth 3 B28
04 เมษายน 2017- 07 เมษายน 2017 France Lyon Hall 6, Stand 6U76
24 เมษายน 2017- 28 เมษายน 2017 Germany Hannover Hall 6, Booth D40

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป