งานแสดงสินค้า

งานแสดงสินค้า

Asia Pacific
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
26 มกราคม 2017- 31 มกราคม 2017 India Bangalore TBA
08 กุมภาพันธ์ 2017- 10 กุมภาพันธ์ 2017 Korea Seoul TBA
17 กุมภาพันธ์ 2017- 20 กุมภาพันธ์ 2017 India Ludhiana TBA
01 มีนาคม 2017- 03 มีนาคม 2017 China Guangzhou TBA
07 มีนาคม 2017- 11 มีนาคม 2017 South Korea Seoul TBA
07 มีนาคม 2017- 12 มีนาคม 2017 Taiwan Taipei TBA
14 มีนาคม 2017- 16 มีนาคม 2017 China Shanghai TBA
America
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
30 มกราคม 2017- 01 กุมภาพันธ์ 2017 United States San Fran Booth 5342
07 กุมภาพันธ์ 2017- 09 กุมภาพันธ์ 2017 United States Anaheim Booth#3201
14 กุมภาพันธ์ 2017- 16 กุมภาพันธ์ 2017 United States San Diego TBA
27 กุมภาพันธ์ 2017- 01 มีนาคม 2017 United States Philadelphia TBA
28 กุมภาพันธ์ 2017- 02 มีนาคม 2017 United States Houston TBA
06 มีนาคม 2017- 09 มีนาคม 2017 United States Chicago TBA
27 มีนาคม 2017- 30 มีนาคม 2017 United States New Orleans TBA
29 มีนาคม 2017- 30 มีนาคม 2017 United States Cleveland
  • ATX Midwest Cleveland 2017
TBA
Europe
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
24 มกราคม 2017- 26 มกราคม 2017 Switzerland Lucern Booth C2073 (Hall 2)
25 มกราคม 2017- 27 มกราคม 2017 Germany Villingen-Schwenningen Hall A, Booth 143
06 กุมภาพันธ์ 2017- 07 กุมภาพันธ์ 2017 United Kingdom Birmingham
  • JLR Annual Innovation Day 2017
TBA
14 กุมภาพันธ์ 2017- 17 กุมภาพันธ์ 2017 Germany Friedrichshafen Hall A3
21 กุมภาพันธ์ 2017- 22 กุมภาพันธ์ 2017 Germany Wetzlar Rittal Arena Wetzlar E0-R booth A7
07 มีนาคม 2017- 10 มีนาคม 2017 Germany Leipzig Hall 2, Booth A06
14 มีนาคม 2017- 17 มีนาคม 2017 Poland Warsaw TBA
22 มีนาคม 2017- 24 มีนาคม 2017 Belgium Brussels Booth B23
23 มีนาคม 2017- 25 มีนาคม 2017 Italy Parma TBA
28 มีนาคม 2017- 30 มีนาคม 2017 Poland Kielce
  • Control Stom
TBA
29 มีนาคม 2017- 31 มีนาคม 2017 Poland Warsaw TBA

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป