งานแสดงสินค้า

งานแสดงสินค้า

Asia Pacific
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
24 พฤษภาคม 2017- 26 พฤษภาคม 2017 China Guangzhou Booth 11.1G08
24 พฤษภาคม 2017- 27 พฤษภาคม 2017 Malaysia Kuala Lumpur Booth 6418
24 พฤษภาคม 2017- 27 พฤษภาคม 2017 Korea Busan Booth L-13
25 พฤษภาคม 2017- 28 พฤษภาคม 2017 China Chongqin Booth N5-5638
13 มิถุนายน 2017- 16 มิถุนายน 2017 China Shanghai Booth B039
13 มิถุนายน 2017- 16 มิถุนายน 2017 China Shanghai Booth E2-B039
21 มิถุนายน 2017- 23 มิถุนายน 2017 Philippines Pasay Booth 272, 285
21 มิถุนายน 2017- 24 มิถุนายน 2017 Thailand Bangkok Booth 1A01
21 มิถุนายน 2017- 24 มิถุนายน 2017 Taiwan Taichung Booth D0230
28 มิถุนายน 2017- 30 มิถุนายน 2017 China Shenzhen Booth 2.336
28 มิถุนายน 2017- 30 มิถุนายน 2017 China Shenzhen Booth 2.03
12 กรกฎาคม 2017- 14 กรกฎาคม 2017 Korea Seoul TBA
13 กรกฎาคม 2017- 17 กรกฎาคม 2017 Taiwan Taichung TBA
America
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
30 พฤษภาคม 2017- 31 พฤษภาคม 2017 Canada Kingston TBA
07 มิถุนายน 2017- 08 มิถุนายน 2017 Canada Toronto
  • FIC 2017
TBA
13 มิถุนายน 2017- 15 มิถุนายน 2017 United States New York Booth 2207
13 มิถุนายน 2017- 15 มิถุนายน 2017 United States New York Booth 3252
14 มิถุนายน 2017- 17 มิถุนายน 2017 United States Boston Booth 235
27 มิถุนายน 2017- 29 มิถุนายน 2017 United States San Jose Hall 1-3
11 กรกฎาคม 2017- 13 กรกฎาคม 2017 United States San Francisco Booth 5614 (North Hall)
18 กรกฎาคม 2017- 19 กรกฎาคม 2017 Canada Ottawa TBA
Europe
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
23 พฤษภาคม 2017- 26 พฤษภาคม 2017 Slovak Republic Nitra Hall F, Stand 3
23 พฤษภาคม 2017- 26 พฤษภาคม 2017 Poland Kielce TBA
28 พฤษภาคม 2017- 30 พฤษภาคม 2017 Germany Nurnberg Hall 5, Booth 437
30 พฤษภาคม 2017- 02 มิถุนายน 2017 Germany Stuttgart Hall 4, Booth 4D21
06 มิถุนายน 2017- 08 มิถุนายน 2017 United Kingdom Birmingham Stand 6A139
06 มิถุนายน 2017- 09 มิถุนายน 2017 Poland Poznan Nr. 22 in “Pawilon 5A”
20 มิถุนายน 2017- 21 มิถุนายน 2017 Germany Dortmund Booth C-01
20 มิถุนายน 2017- 22 มิถุนายน 2017 Germany Erfurt Hall 2, Booth 418
21 มิถุนายน 2017- 22 มิถุนายน 2017 Germany Kassel Hall 1, Booth C-01
20 มิถุนายน 2017- 23 มิถุนายน 2017 Switzerland Geneve Booth D 107
26 มิถุนายน 2017- 29 มิถุนายน 2017 Germany Munich Hall A2, Booth 450
04 กรกฎาคม 2017- 06 กรกฎาคม 2017 United Kingdom Manchester Stand 110

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป