งานแสดงสินค้า

งานแสดงสินค้า

Asia Pacific
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
02 สิงหาคม 2017- 06 สิงหาคม 2017 China Qingdao Booth S1-C61
02 สิงหาคม 2017- 06 สิงหาคม 2017 China Qingdao Booth S4-A65
10 สิงหาคม 2017- 13 สิงหาคม 2017 India New Delhi Hall 12-A, Booth E-101
29 สิงหาคม 2017- 31 สิงหาคม 2017 China Shenzhen Booth 1A02
29 สิงหาคม 2017- 31 สิงหาคม 2017 China Shenzhen TBA
05 กันยายน 2017- 08 กันยายน 2017 China Shanghai Booth E1-E12
06 กันยายน 2017- 09 กันยายน 2017 Taiwan Taipei Booth L308
13 กันยายน 2017- 15 กันยายน 2017 Taiwan Taipei Booth K2842
19 กันยายน 2017- 21 กันยายน 2017 China Shanghai TBA
20 กันยายน 2017- 22 กันยายน 2017 Taiwan Taipei TBA
22 กันยายน 2017- 24 กันยายน 2017 India Pune (Maharashtra) TBA
America
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
20 สิงหาคม 2017- 21 สิงหาคม 2017 Canada Waterloo TBA
21 สิงหาคม 2017- 25 สิงหาคม 2017 Canada Toronto TBA
27 สิงหาคม 2017- 28 สิงหาคม 2017 Canada Vancouver TBA
25 กันยายน 2017- 27 กันยายน 2017 United States Las Vegas Booth 6373
25 กันยายน 2017- 28 กันยายน 2017 Canada Toronto Booth 4011
Europe
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
19 กันยายน 2017- 21 กันยายน 2017 Netherlands Hardenberg TBA
18 กันยายน 2017- 23 กันยายน 2017 Germany Hannover Hall 006, Booth B33

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป